48 Θέσεις εργασίας στην κατασκήνωση Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής

Με σκοπό την άρτια διεξαγωγή του κατασκηνωτικού προγράμματος, ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει  την πρόσληψη προσωπικού στην Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας.
Οι ειδικότητες των 48 εργαζομένων που θα στελεχώσουν την κατασκήνωση κατανέμονται ως εξής:

  1. ΣΤΕΛΕΧΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ Ή ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΑΠΌ – ΕΩΣ)

Συντονιστής 1 Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. 01/08/2018 30/09/2018
Επιμελητές 3 Φοιτητές Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα παραπάνω προσόντα απόφοιτοι Λυκείου. 01/08/2018 30/09/2018
Ομαδάρχες 15 Απόφοιτοι  Λυκείου, που θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης αποφοίτησης  Λυκείου. 01/08/2018 31/08/2018
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 3 Πτυχιούχοι των παρακάτω σχολών:

Α) Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Β) Θεατρικών και  δραματικών Σχολών

Γ) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών

Δ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

01/08/2018 31/08/2018
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 3 Πτυχιούχοι των παρακάτω σχολών:

Α) Θεατρικών και  δραματικών Σχολών 

Β) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών

Γ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 

Δ) Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι Βρεφονηπιοκομίας

01/08/2018 31/08/2018
Γυμναστές 3 Πτυχιούχοι Σχολής Τ.Ε.Ε.Φ.Α.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με αυτά τα προσόντα προσλαμβάνονται φοιτητές Τ.Ε.Ε.Φ.Α και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων και με τα αυτά προσόντα απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου που είναι αθλητές Αθλητικών Σωματείων

01/08/2018 31/08/2018

Β)  ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ Η ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΑΠΌ – ΕΩΣ)

Διαχειριστής 1 Πτυχιούχος Οικονοµικών Επιστηµών ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή πτυχιούχος ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως  υποψηφίων µε αυτά τα προσόντα, απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου. 01/08/2018 30/09/2018
Βοηθός διαχειριστή 1 Φοιτητής ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα απόφοιτος Λυκείου. 01/08/2018 30/09/2018
Αποθηκάριος 1 Φοιτητής ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα απόφοιτος Λυκείου . 01/08/2018 30/09/2018
Γιατρός 1 Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης  επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής 01/08/2018 31/08/2018
Νοσοκόμος 1 Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Β) Πτυχιούχος ΤΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος

Εν ελλείψει αυτών,

Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

01/08/2018 31/08/2018
Μάγειροι 1 Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στο αντικείμενο που να αποδεικνύεται 01/08/2018 30/09/2018
Βοηθός μάγειρα 1 Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στο αντικείμενο που να αποδεικνύεται 01/08/2018 30/09/2018
Εργάτες-
Εργάτριες
10 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 01/08/2018 30/09/2018
Προσωπικό Καθαριότητας    1 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 01/08/2018 30/09/2018
Φύλακας 1 Να έχει απολυτήριο Δημοτικού εάν έχει αποφοιτήσει μέχρι  το 1980 ή απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει μετά το 1980 01/08/2018 30/09/2018
Ειδικός τεχνίτης 1 Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα τεχνίτη συντηρητή κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα απολυτήριο  Δημοτικού εάν έχει αποφοιτήσει μέχρι το 1980 ή απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει μετά το 1980 και 6μηνη εμπειρία. 01/08/2018 30/09/2018

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων, για τις θέσεις των στελεχών µε τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών µε κατασκηνωτική εµπειρία, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται.

Οι αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 18.06.2018 έως και τις 22.06.2018, στην υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας Προσωπικού στο Δημαρχείο Λαυρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2292320176 κα. Ζαρίφη και  2299320213 κα. Κουτσουνάκη, καθημερινές 08:00-15:00 για περισσότερες πληροφορίες.

Πλήρωση σαράντα οκτώ (48) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

 

 

Αφήστε μας το σχόλιο σας...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: