Δημήτρης Λουκάς: Όλη η αλήθεια για το νερό και την αποχέτευση [ΒΙΝΤΕΟ]

Ψέμα πρώτο: O κ. Λεβαντής λέει ότι δημοσιεύσαμε τον Ισολογισμό του 2014 με πλασματικό κέρδος 6.190,90 €, χωρίς την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή!

Η αλήθεια : Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση της Δημοσίας Διοίκησης, γνωρίζει ότι πρώτα εγκρίνεται ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις και στη συνέχεια πραγματοποιείται ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Λογιστές, συντάσσεται η έκθεσή τους και ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Ο Ισολογισμός του 2014 εγκρίθηκε με την υπ. αρίθμ. 64/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (ΑΔΑ:7Τ5ΞΟΕΙΜ-ΠΥΚ) και η Έκθεση των Ορκωτών της Χρήσης του 2014 εγκρίθηκε με την 115/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (ΑΔΑ: Ω9ΣΛΟΕΙΜ-Χ5Ψ).

Προφανώς και στην έκθεση των Ορκωτών πουθενά δεν υπάρχει αναφορά περί πλασματικών εσόδων! Αντιθέτως επί Διοίκησης του κυρίου Λεβαντή δημοσιεύονταν πλασματικοί αρνητικοί ισολογισμοί, μιας και σκοπός του ήταν το κλείσιμο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και η πώληση των δικτύων στην ΕΥΔΑΠ!

Ψέμα δεύτερο: Ο κ. Λεβαντής λέει ότι τα έτη 2015, 2016, 2017 δεν παρουσιάζει η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. την Οικονομική Κατάστασή της!

Η αλήθεια: Oι ισολογισμοί της Δ.Ε.Υ.ΑΤΗ.Λ. δημοσιεύονται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αριθμός Απόφασης 97/2016 (ΑΔΑ: 7Ε5ΘΟΕΙΜ-Ο2Ν).

Αριθμός Απόφασης 185/2017 (ΑΔΑ: ΩΘ5ΝΟΕΙΜ-Ι8Λ)

Αριθμός Απόφασης 156/2018 (ΑΔΑ: 7Υ6ΒΟΕΙΜ-6ΘΧ).

Τα Οικονομικά Στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., στα ενημερωτικά δελτία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., και επίσης σε τοπικές εφημερίδες. Στο νέο site της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. φαίνεται η εικόνα μιας σύγχρονης επιχείρησης, που σέβεται τον πολίτη και σίγουρα δεν έχει τίποτα να κρύψει!

Ψέμα τρίτο: O κ. Λεβαντής λέει ότι δεν έχουν μεταφερθεί όλες οι υποχρεώσεις και τα κόστη ύδρευσης από το Δήμο.

Η Αλήθεια Από 31.07.2015 έχουν μεταφερθεί το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 05/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και εν πάση περιπτώσει ας μας εξηγήσει ο κ. Λεβαντής πώς γίνεται από τη μία ο Δήμος  να καταστρέφεται οικονομικά επειδή η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. πήρε όλα τα έσοδα από το Δήμο και από την άλλη η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. να συντηρείται οικονομικά από το Δήμο, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της!

Ψέμα τέταρτο: ο κ. Λεβαντής μιλάει για  αύξηση στο οικιακό τιμολόγιο με την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής:

Η αλήθεια:

ΚΥΒΙΚΑ/ΜΗΝΑ ΤΙΜΕΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 227/2018 ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ   %
0 15,37 11,12 -27,65
8 15,37 11,12 -27,65
10 15,37 12,45 -19,00
20 15,37 19,12 24,40
30 23,43 25,79 10,07
40 31,5 32,45 3,02
50 42,53 39,12 -8,02
60 53,57 45,79 -14,52
70 64,59 52,45 -18,80
80 75,63 59,12 -21,83
120 149,47 108,39 -27,48
160 223,33 189,75 -15,04
200 305,66 271,11 -11,30
240 388 352,47 -9,16

Ψέμα πέμπτο : Ο κ. Λεβαντής λέει ότι η παρέα του Λουκά αντιμετωπίζει σαν τσιφλίκι το νερό

Η αλήθεια.  Η παρέα του Λουκά, όπως τολμάτε να χαρακτηρίζετε την εκλεγμένη από τους δημότες μας δημοτική αρχή, προτάσσει την προστασία του νερού ως κοινωνικό αγαθό, το οποίο επί των ημερών σας και με την κακοδιαχείριση που επιδείξατε ήταν το πιο υπονομευμένο δημόσιο αγαθό.
Υπηρετούμε την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των πολιτών, χωρίς ρουσφετολογικές και τζαμπατζίδικες εξαιρέσεις σε ημετέρους. Είναι άλλωστε η πρώτη φορά για τη Λαυρεωτική αλλά για ορισμένους Δήμους της χώρας που στην καταμέτρηση φωτογραφίζονται τα υδρόμετρα, για να έχουμε τις ακριβείς ενδείξεις, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να αποκατασταθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών.
Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται ευνοϊκό τιμολόγιο για όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άποροι, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες «ΑΜΕΑ») και μειώσαμε 50% τη δαπάνη της αρχικής παροχής νερού.

Δε χρεώνατε χρήση αποχέτευσης σε 600 περίπου υδρόμετρα, με αποτέλεσμα να χάνει τεράστια έσοδα ο Δήμος επί μεγάλη σειρά ετών.

Δεν πραγματοποιούσατε κανέναν έλεγχο ούτε στα υδρόμετρα, ούτε στις καταμετρήσεις, έχοντας μόνο δύο καταμετρητές για 17.000 υδρόμετρα.

Δεν είχατε υδρόμετρα στους κοινόχρηστους χώρους και στα πάρκα και επομένως δεν είχατε καμία εικόνα των πραγματικών καταναλώσεων και των διαρροών του δικτύου.

Mετατρέπατε – άκουσονάκουσον- τις μεγάλες καταναλώσεις, σε διαρροές.

Δεν πληρώνατε παρανόμως την ΕΥΔΑΠ, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από το νερό (που είναι ανταποδοτική υπηρεσία) και τα χρήματα των δανείων που παίρνατε, για άλλες ανάγκες του Δήμου!

Ψέμα έκτο : o κ. Λεβαντής μιλάει για αυξήσεις στα τιμολόγια

Η αλήθεια:  Εφαρμόζουμε αυτό που και εσείς εισηγηθήκατε και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 227/2017 περί ενοποίησης της τιμολογιακής πολιτικής σε όλες τις δημοτικές ενότητες της Λαυρεωτικής.

Και φέρετε ακέραιη την ευθύνη για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών (καταστήματα, βιοτεχνίες-βιομηχανίες ΒΙΠΑ Κερατέας, κτηνοτροφικές μονάδες, θερμοκήπια) της δημοτικής ενότητας Κερατέας, οι οποίοι με την υπαγωγή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες της δημοτικής ενότητας Λαυρίου είχαν αυξήσεις.

Και επειδή το ψέμα έχει πολύ κοντά πόδια αναμένουμε τη στάση του κ. Λεβαντή όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο θα κατατεθεί επεξεργασμένη μελέτη για την ενιαία τιμολογιακή πολιτική του Δήμου Λαυρεωτικής, βασισμένη στην αρχή της εξισορρόπησης και της αναλογικής πληρωμής με βάση την κατανάλωση.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι τζαμπατζίδικο προνόμιο των ημετέρων!

Σας καλούμε τότε κ. Λεβαντή στοιχειωδώς να αποδείξετε ότι λειτουργείτε με γνώμονα την άριστη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και την οικονομική τους ελάφρυνση σε περίοδο κρίσης, την ανταποδοτικότητα και την έμπρακτη αλληλεγγύη στους αδύναμους συμπολίτες μας.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτρης Λουκάς

Τα ΨΕΜΑΤΑ Λεβαντή και η ΑΛΗΘΕΙΑ για το ΝΕΡΟ και την ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ! Ενημερώνουμε τους πολίτες για όλα. Με τρόπο αποκαλυπτικό. Πρόσωπο με πρόσωπο. Όπως ταιριάζει σε αυτούς που δε φοβούνται την αλήθεια. Όπως ταιριάζει σε αυτούς που θέλουν να μάθουν την αλήθεια.Τι ακούσαμε αυτές τις μέρες για το νερό:? Ψέμα 1ο: «Ο κ. Λεβαντής ενδιαφέρεται για την προστασία του νερού».↘️ Η ΑΛΗΘΕΙΑ:• Η διοίκησή του δε χρέωνε χρήση αποχέτευσης περίπου 600 υδρόμετρα, με αποτέλεσμα να χάνει τεράστια έσοδα ο Δήμος επί σειρά ετών. • Δεν πραγματοποιούσε έλεγχο στις καταμετρήσεις, έχοντας μόνο δύο καταμετρητές για 17.000 υδρόμετρα. • Δεν είχε υδρόμετρα στους κοινόχρηστους χώρους επομένως δεν γνώριζε τις πραγματικές καταναλώσεις. • Μετέτρεπε τις μεγάλες καταναλώσεις, σε διαρροές. • Δεν πλήρωνε παρανόμως την ΕΥΔΑΠ, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από νερό -αλλά και μεγάλα δάνεια που είχε πάρει- για άλλες ανάγκες του Δήμου!• Υπονόμευσε πλήρως το νερό με τελικό στόχο την ιδιωτικοποίησή του.? Ψέμα 2ο: «ο κ. Λεβαντής ενδιαφέρεται για τους λογαριασμούς που πληρώνουν οι πολίτες της Κερατέας»↘️ Η ΑΛΗΘΕΙΑ:Επί των ημερών του το νερό ήταν τσιφλίκι του στο βωμό της ψηφοθηρίας του, τζαμπατζίδικο προνόμιο των δικών του ολίγων εις βάρος πάντα της τεράστιας πλειοψηφίας των συνεπών πολιτών της Κερατέας? Ψέμα 3ο: «ο κ. Λεβαντής ενδιαφέρεται για τις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν με την απόφαση περί ενοποίησης της τιμολογιακής πολιτικής, την οποία και εκείνος εισηγήθηκε»↘️ Η ΑΛΗΘΕΙΑ:Φέρει ακέραιη την ευθύνη γιατί ο ίδιος δεν ψήφισε – κάνοντας μικροπολιτική – τον εξορθολογισμό της Τιμολογιακής Πολιτικής, που έστειλε η ΔΕΥΑΤΗΛ προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο. Εμείς, αγαπητοί συμπολίτες προστατεύουμε το νερό ως αγαθό κοινωνικό.Θα επιμείνουμε στη διαφανή και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των πολιτών. Στο αυστηρό αυτό πλαίσιο καταθέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μελέτη για την ενιαία τιμολογιακή πολιτική του Δήμου μας.Μελέτη βασισμένη στην αρχή της εξισορρόπησης και της αναλογικής πληρωμής με βάση την κατανάλωση. Εκεί θα φανεί ποιοί λειτουργούν με γνώμονα την προστασία των πολιτών και του νερού, την ανταποδοτικότητα από τα έσοδά του & την αλληλεγγύη στους αδύναμους συμπολίτες μας.

Δημοσιεύτηκε από Δημήτρης Λουκάς στις Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

One Response to Δημήτρης Λουκάς: Όλη η αλήθεια για το νερό και την αποχέτευση [ΒΙΝΤΕΟ]

 1. Ο/Η χριστακος τασος λέει:

  ΨΕΜΑ ΕΚΤΟ. Ο κυριος Λουκας λεει οτι η ΔΕΥΑΤΗΛ ειναι μια υγιης επιχειρηση και μας παραπεμπει στην Ιστοσελιδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ να διαβασουμε τους ισολογισμους.
  Δηλαδη ο πατερας μου ο θειος μου ο φιλος μου που δεν εχει κομπιουτερ και δεν ξερει τιποτα απο ΙΝΤΕΡΝΕΤ πρεπει κατα τον κυριο Λουκα να ξερουν να διαβαζουν ισολογισμους και λογιστικα στοιχεια 3 τελευταιων ετων .
  Πες ρε ανθρωπε, η ΔΕΥΑΤΗΛ ΤΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ??
  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ??? ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΕΙ??? ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ??
  ΑΥΤΟ ΠΕΣ ΤΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΧΩΡΙΣΤΑ.
  Να κανουμε εμεις οι χαζοι, αφου εσυ εισαι εξυπνος, μια μαθηματικη πραξη.
  ΕΣΟΔΑ, ΜΕΙΟΝ(-) ΕΞΟΔΑ ΤΡΟΧΟΝΤΑ + ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ = ?????
  Τι δεν καταλαβαινεις??? δυσκολο σου ειναι??
  ΑΝΤΕ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΜΑΣ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΕΣ!!!!

Αφήστε μας το σχόλιο σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: