Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Επεξεργασία Μεταλλεύματος του Λαυρίου στην Αρχαιότητα.

Το Καθαριστήριον του Αργυρούχου Μεταλλεύματος. Μια Μεταλλουργική Επινόηση στα Μεταλλεία του Λαυρείου, που στερέωσε την Αθηναϊκή Δημοκρατία και συνέβαλε στην δημιουργία του “Χρυσού Αιώνα” των Αθηνών.

ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

http://prologos-ellinon.blogspot.com