Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πτώχευση μας πάει στο σημείο “0”, ενώ η δανειακή σύμβαση στο σημείο “-130”

Τι γίνεται στην περίπτωση που η χώρα μας κηρύξει  πτώχευση και την επόμενη  μέρα φύγει από το ευρώ και επιστρέφει στην δραχμή;
Σε αυτή την περίπτωση η χώρα ξεκινάει από το σημείο μηδέν και ενώ «κλειδώσει» τα χρέη της κρατώντας τους δανειστές της σε αναμονή για 1-2 χρόνια, άμεσα προχωράει στις παρακάτω ενέργειες.

1.      Τυπώνουμε δραχμή τόση όση θέλουμε και δεν ξαναδανειζόμαστε το χαρτί του χρήματος.
2.      Κάνουμε μια υποτίμηση τόση όση χρειαζόμαστε και επωμιζόμαστε όλοι αναλογικά το κόστος.
3.       Βάζουμε ασφαλιστικές δικλείδες σε όσους θέλουν να φέρουν παράνομο χρήμα από το εξωτερικό και το φορολογούμε κλιμακωτά.
4.      Βάζουμε δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα τέτοιους ώστε  τα Ελληνικά να συμφέρουν  .
5.      Επιδοτούμε την Ελληνική παραγωγή και σε 5-6 μήνες έχουμε αποτέλεσμα στα γεωργικά προϊόντα και άμεσα στον τουρισμό στη ναυσιπλoία κλπ.
6.      Μεταφέρουμε την ακίνητη περιουσία του δημοσίου στα ασφαλιστικά ταμεία και την διαχειρίζεται μόνο το δημόσιο σε σίγουρες επενδύσεις και κυρίως στην αξιοποίηση του ενεργειακού μας πλούτου, πράγμα που κάνουν οι Σκανδιναυϊκές χώρες ( ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ) και τα αποθεματικά των ταμείων τους είναι 3τρις ευρώ..
7.      κλπ….κλπ…κλπ…

Τι γίνεται στην περίπτωση που η χώρα μας προσφύγει στη δανειακή σύμβαση με ένα επιπλέον χρέος 130 δίς;
1.      Σε αυτή την περίπτωση η χώρα ξεκινάει από το σημείο -130 και απαιτείται ένα  σημαντικό χρονικό διάστημα ( περίπου 8 ετών) για να φτάσει στο σημείο μηδέν .
2.      Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα μπορέσει να κάνει.
3.      Η νομισματική και η οικονομική πολιτική της Ελλάδας θα καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης.
5.      Η χώρα θα εμπλακεί σε μία νομική διαδικασία με τους δανειστές για την εφαρμογή της δανειακής σύμβασης και όπως θα έχει συνταχθεί η σύμβαση, σίγουρα θα υπερισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία ( Αγγλικό δίκαιο), με αποτέλεσμα να χάνονται όλες οι δικαστικές διαφορές, όπως έγινε χθες στη Χάγη που έχασαν οι Έλληνες τις διεκδικήσεις για τις αποζημιώσεις από την Γερμανία επειδή ήταν διακρατική υπόθεση και όχι φυσικών προσώπων

Είναι φανερό ότι αυτοί που μας οδηγούν στη δανειακή σύμβαση, έχουν σαν βασικό σκοπό την κατάργηση του Ελληνικού δίκαιου και μόνο, άρα την κατάργηση του Συντάγματος της Ελλάδας, άρα του  Ελληνικού κράτους.

Στην περίπτωση που υπογραφεί η δανειακή σύμβαση για την  εφαρμογή της θα απαιτηθούν:
1.      Να οριστεί επιτροπή που θα «επιβλέπει» την εφαρμογή της.
2.      Να ορισθεί επιτροπή που θα υλοποιεί την σύμβαση.
3.      Ειδικό νομικό πλαίσιο που θα την διέπει.
4.      Χρόνος υλοποίησης.
5.      Ασφαλιστικές δικλίδες στην περίπτωση που δεν τηρείται κάτι οπότε θα υπάρχει η σχετική «τιμωρία».
6.      …κλπ…κλπ…κλπ….

Γράφει ο Αθανασόπουλος Περικλής

http://thoureios.blogspot.com/