Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΕΣΒασ/πούλου Αικ.-Νομολογίες

Η δυνατότητα μείωσης ενοικίου στις επαγγελματικές μισθώσεις

Πληθαίνουν με γεωμετρική πρόοδο οι περιπτώσεις συμπολιτών μας – ελευθέρων επαγγελματιών και καταστηματαρχών οι οποίοι εισπράττοντας τον αντίκτυπο της οικονομικής δυσκαμψίας βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται ενώ τα έξοδά τους παραμένουν σταθερά.

Σανίδα σωτηρίας στις περιπτώσεις αυτές αποτελεί η ολοένα εμπλουτιζόμενη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με την δυνατότητα μείωσης του ενοικίου της επαγγελματικής στέγης. Πράγματι, από τις αρχές του 2010, τα πολιτικά δικαστήρια έχουν δικαιώσει δεκάδες επαγγελματίες οι οποίοι προσέφυγαν σε αυτά ζητώντας να μειωθεί το μηνιαίο μίσθωμα των καταστημάτων που μισθώνουν, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην καταβολή του.

Μοναδική προϋπόθεση για να ευδοκιμήσει η σχετική αγωγή είναι η αποδεδειγμένη μεταβολή των οικονομικών δυνατοτήτων των επαγγελματιών, στο διάστημα από την σύναψη της μίσθωσης μέχρι την προσφυγή στα δικαστήρια. Ευνόητο είναι ότι μέχρι την εκδίκαση της αγωγής, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα, ειδάλλως ο εκμισθωτής μπορεί να κινήσει σε βάρος του διαδικασίες έξωσης. Ακόμη και σ’αυτή την περίπτωση ωστόσο, η έξωση μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική, δεδομένου ότι εκκρεμεί η αγωγή για αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Οι αποφάσεις είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τους μισθωτές (ενοικιαστές) καθώς όχι μόνον διατάσσουν το «πάγωμα» των ενοικίων για 1-2 έτη αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, οι μειώσεις ενοικίων κυμαίνονται σε ποσοστά έως και 40%. Μάλιστα, η μείωση του ενοικίου με δικαστική απόφαση, έχει αναδρομική ισχύ, ανατρέχει δηλαδή στο χρόνο επίδοσης της αγωγής και ο εκμισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει τη διαφορά των καταβληθέντων μισθωμάτων ή να τα συμψηφίσει με τα επόμενα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο «επεμβατικά» αποκαθιστώντας την αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών στο πεδίο των μισθωτικών συμβάσεων. Η μείωση του ενοικίου (ή εναλλακτικά το «πάγωμα» των αυξήσεων) μπορεί έτσι να δώσει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ασκούν τη δραστηριότητά τους και να μην οδηγηθούν σε αναζήτηση άλλης επαγγελματικής στέγης ή ακόμη και στο κλείσιμο της επιχείρησής τους.

Αικατερίνη Α. Βασιλοπούλου

Δικηγόρος

Master 2 Université Toulouse 1