Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
Lavriaki.gr
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΟΚ! Έτσι θα γίνεται η εμφύτευση τσιπ στο ανθρώπινο χέρι, για να “σφραγιστεί”!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ακόλουθο βίντεο (δείτε από το 3ο λεπτό και μετά) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ, ΑΛΛΑ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΟ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΧΕΡΙ!!!

Δείτε τι μας ετοιμάζουν οι τρισκατάρατοι σιωνιστές:

Παρατηρήστε ότι όταν ολοκληρώνεται με επιτυχία η εμφύτευση, τα…πρόβατα ζητωκραυγάζουν!!! Εκεί θέλουν να μας οδηγήσουν, όπως έχει ήδη γραφτεί στην Αποκάλυψη του Ιωάννου εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια:

“…καί ποιεί πάντας τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ελευθέρους καί τούς δούλους, ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί τής χειρός αυτών τής δεξιάς ή, επί τών μετώπων αυτών… καί ίνα μή τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι, εί μή ό έχων τό χάραγμα, τό όνομα τού θηρίου ή, τόν αριθμόν τού ονόματος αυτού… καί ό αριθμός αυτού χξστ΄” (666) (Αποκάλ.κεφ.ΙΓ )

hellas orthodoxy