Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου

Πηγαίνετε νά τό δεῖτε καί στηρίξτε τό οἰκονομικά. Ἀξίζει περισσότερο (καί κοστίζει λιγότερο) ἀπό τό νά φᾶτε πλαστικό στά ἀμερικανικοῦ τύπου σαβουροφαγεία.

Συνδυάστε τήν ἐπίσκεψη μέ τό Ἀρχαιολογικό μουσεῖο τοῦ Λαυρίου. Εἶναι καί αὐτό σχετικά μικρό ἀλλά πραγματικά θαυμάσιο.
Ἕνα ἀπό τά πραγματικά ἐγκλήματα τῆς Χούντας τοῦ 67 ἦταν ὅτι γκρέμισε πολλά ἱστορικά κτίρια. Τό φρούριο τῆς Θεσσαλονίκης καί τό φρούριο τῆς Χαλκίδας εἶναι δύο ἀπό αὐτά. Τό τρίτο εἶναι τό βιομηχανικό συγκρότημα τῆς Ἑταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου.

Ἔχει χαρακτηριστεῖ σάν μνημεῖο τῆς παγκόσμιας βιομηχανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Ἀπό τά ἐρείπια τῆς εἰκόνας καί ἀπό τό μικρό δωμάτιο τοῦ μουσείου θά καταλάβετε τό γιατί.

Τό μουσεῖο λειτουργεῖ μόνο Τετάρτη, Σάββατο καί Κυριακή, ἀπό τίς δέκα μέχρι τίς δώδεκα μέ ἐθελοντές, εἰς δόξαν κυρίως τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἀλλά καί τῆς ΕΕ βεβαίως-βεβαίως.  Ἔχει μόνο δύο εὐρώ εἴσοδο γιά τούς ἐνήλικες καί ὁ ἐθελοντής μπορεῖ νά σᾶς πεῖ ἀπίστευτα πράγματα γιά τά ἐκθέματα καί τήν περιοχή, ὅπως πχ ὅτι ἡ περιοχή τοῦ Λαυρίου εἶναι ἴσως ἡ πλουσιότερη στόν κόσμο σέ μορφές πετρωμάτων.

Στό πανέμορφο κτιριάκι πού κάποτε ἦταν τό θυρωρεῖο τοῦ συγκροτήματος, βρίσκονται στριμωγμένα ἐκθέματα σέ ἀπίστευτο ἀριθμό, χρώματα καί σχήματα.
Ὁρίστε μερικές εἰκόνες ἄν καί δέν φαίνονται καλά λόγω του ὅτι τό τζάμι προκαλεῖ ἀντανακλάσεις.

http://aatosmihalis.wordpress.com

Αρέσει σε %d bloggers: