Απαγορεύτηκαν τα Τούρκικα σήριαλ στην Αίγυπτο

Σὲ μία καινούργια κίνηση κατὰ τῆς Τουρκίας προχώρησε ἡ νέα αἰγυπτιακὴ κυβέρνηση καθὼς ὅπως ἀναφέρουν καὶ οἱ τουρκικὲς ἐφημερίδες ἀπαγορεύτηκε ἡ μετάδοση τῶν τουρκικῶν τηλεοπτικῶν σειρῶν, (ποὺ ἔχουν ἤδη ἀποβλακώσει τὸ ἑλληνικὸ τηλεοπτικὸ κοινό),  ἀπὸ τὰ αἰγυπτιακὰ κανάλια.

Ὅπως ἀναφέρει καὶ ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Milliyet, σὲ ἀνταπόκρισή της ἀπὸ τὸ Κάϊρο, οἱ τουρκικὲς τηλεοπτικὲς σειρὲς ποὺ ἀναμεταδίνονταν ἀπὸ τὸ μεγάλο αἰγυπτιακὸ κανάλι, El Arabiya TV,  καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ αἰγυπτιακὰ κανάλια en Nehar καὶ  el Kahire ven Nas, ἀπὸ τὶς 18 Αὐγούστου ἔχουν ἀπαγορευτεῖ, καθὼς καὶ κάθε διαφήμιση ποὺ σχετίζονταν μὲ τὴν προβολὴ αὐτῶν τῶν τουρκικῶν σήριαλ. Φυσικὰ ἡ ἀπαγόρευση αὐτὴ ἀπὸ τὴν αἰγυπτιακὴ κυβέρνηση θὰ πλήξει μεγάλα οἰκονομικὰ συμφέροντα τῆς Τουρκίας καὶ ἤδη ἔχει προκαλέσει ταραχὴ στοὺς τηλεοπτικοὺς κύκλους ποὺ θεωροῦσαν σὰν ἕνα ἀπὸ τοὺς καλύτερους πελάτες τους τὴν Αἴγυπτο.

Ἀλλὰ ἡ νέα αὐτὴ κίνηση ποὺ θὰ ὀξύνει καὶ ἄλλο τὶς σχέσεις μεταξὺ Τουρκίας καὶ Αἰγύπτου δὲν εἶναι ἡ μόνη. Σύμφωνα πάντα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα Milliyet, ἡ νέα αἰγυπτιακὴ κυβέρνηση ποὺ πνέει καὶ δικαιολογημένα μένεα κατὰ τοῦ Ταΐπ Ἐρντογᾶν ποὺ τὸν κατηγόρησε ἀνοιχτὰ ὅτι ὑποκινεῖ τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους σὲ ἀντικυβερνητικὲς διαδηλώσεις, προτίθεται νὰ προσχωρήσει σὰν ἀντίποινα κατὰ τῆς Τουρκίας στὴν ἀναγνώριση τῆς ἀρμενικῆς…

γενοκτονίας. Σύμφωνα μὲ δηλώσεις τοῦ ἴδιου τοῦ μεταβατικοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Αἰγύπτου, Adil Mansur, ἡ Αἴγυπτος πρόκειται νὰ προχωρήσει στὴν ὑπογραφὴ τῆς ἀναγνώρισης τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας κατὰ τὸ πρότυπο ποὺ ἔκαναν καὶ ἄλλες χῶρες στὸ «καυτὸ» αὐτὸ γιὰ τοὺς Τούρκους θέμα. Μάλιστα ὁ Αἰγύπτιος πρωθυπουργὸς προχώρησε ἀκόμα περισσότερο καὶ κατηγόρησε τοὺς Τούρκους ὅτι εὐθύνονται γιὰ τὸν σφαγιασμὸ ἑνὸς ἑκατομμυρίου χριστιανῶν καὶ Ἀρμενίων καὶ ὅτι ἡ Αἴγυπτος θὰ ἀναγνωρίσει ἐπίσημα αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ γεγονός, (σίγουρα δὲν τὸν ἔχουν πληροφορήσει γιὰ τὴν κ.Ρεπούση καὶ τὶς ἀπόψεις της),  ὑπογράφοντας τὴν σχετικὴ θέση ποὺ ἔχει ἀναγνωριστεῖ καὶ διεθνῶς.

Ὅλα αὐτὰ ὅπως εἶναι ἑπόμενο ἔχουν προκαλέσει τὴν ἔντονη ὀργὴ τῆς Τουρκίας καὶ ὁ Ἐρντογᾶν συγκαλεῖ συνεχῶς συσκέψεις μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ΜΙΤ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου. Ἤδη ὅμως ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἀκούγονται στὸ ἐσωτερικὸ πολλὲς φωνὲς ποὺ ἐπικρίνουν ἔντονα τὴν τουρκικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ποὺ ἀπομονώνει ὅλο καὶ περισσότερο τὴν Τουρκία ὅπως τοῦ γνωστοῦ ἰσλαμιστῆ Φετουλὰχ Γκιουλὲν ὁ ὁποῖος σὲ ἄρθρο του στὴν ἐλεγχομένη ἀπὸ τὸν ἴδιο τουρκικὴ ἐφημερίδα Zaman, στὶς 15/8, μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο, «Fethullah Gulen ds politika elestirisi», δηλαδὴ «Κριτικὴ τοῦ Φετουλὰχ Γκιουλὲν στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική», ἐπιτίθεται ἄμεσα στὸν Ἐρντογᾶν τὸν παλιό του «πνευματικὸ παιδὶ» γιὰ σοβαρὰ λάθη στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν τουρκικὴ ἀλαζονεία ποὺ ἀπομονώνει τὴν Τουρκία.

Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ εἶναι πολὺ σημαντικὴ γιατί μεγαλώνει ἀκόμα περισσότερο τὴν ἀντίθεση τῶν ὀπαδῶν τοῦ Γκιουλὲν στὴν Τουρκία, ποὺ εἶναι μία μεγάλη δύναμη στὸν ἰσλαμικὸ χῶρο, μὲ τὸν Ἐρντογᾶν, ἀποσταθεροποιώντας πιὸ πολὺ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση.

Ὅλα αὐτὰ δρομολογοῦν σίγουρα σημαντικὲς ἐξελίξεις τὶς ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ παρακολουθοῦμε συνεχῶς γιατί πάντα ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος μίας προκλητικῆς τουρκικῆς «ἐκτόνωσης» πρὸς τὰ δυτικὰ σύνορα ὅπου γιὰ τοὺς Τούρκους βρίσκεται ὁ «ἀδύνατος κρίκος».  

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

http://attikanea.blogspot.gr

Αρέσει σε %d bloggers: