Ε.ΜΕ.Λ.: 150 χρόνια του νεότερου Λαυρίου

Την  5ην Μαΐου του 1865, «…ότε διεγέλα μεν η ημέρα εκ των πρώτων του ηλίου ακτίνων, διεγέλων δε τα πρόσωπα ημών εκ της φαιδρότητος, ήλθεν ο σεβασμιώτατος και αείμνηστος Μητροπολίτης Θεόφιλος . . . ιστάμενος δε παρά τας καμίνους ηυλόγει και ηγίαζεν αυτάς, ως και τον παραχθέντα μόλυβδον, όστις δια κοχλιαρίων χυθείς εντός τύπων απετέλει δελφίνα (χελώνα) φέροντα την επιγραφήν “Ελλάς”».

Με αυτά τα λόγια ο Ανδρέας Κορδέλλας περιγράφει την επίσημη έναρξη των μεταλλουργικών εργασιών μετά από παρέλευση αιώνων και την δημιουργία της σύγχρονης βιομηχανικής πόλης του Λαυρίου·  τούτο συνιστά ένα σύνθετο γεγονός που έχει σχέση με εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, βιομηχανική επανάσταση και ανάπτυξη της μεταλλουργικής βιομηχανίας στη Δυτική Ευρώπη, συγκρότηση ελληνικού κράτους και πρώτες προσπάθειες εκβιομηχάνισης της χώρας, συναρτάται επίσης  με τα “δεδομένα” του αρχαίου Λαυρίου, τα κατάλοιπα της αρχαίας μεταλλουργίας (σκωρίες) και της μεταλλείας (εκβολάδες), τα αρχαία μεταλλευτικά έργα (στοές, φρέατα) και την αποτυπωμένη πάνω τους τεχνική γνώση.

Με αφορμή το γεγονός  ότι το 2015 συμπληρώνονται 150 χρόνια από την ιστορική εκείνη χρονιά της αναγέννησης του Λαυρίου, η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής θεωρεί ότι η σημαντική αυτή επέτειος πρέπει να εορτασθεί με πολύμορφες και υψηλού κύρους εκδηλώσεις λόγου και τέχνης.

Φυσικό είναι σ΄ ένα τέτοιο εορτασμό ο ρόλος του Δήμου Λαυρεωτικής να είναι εξ ορισμού αναντικατάστατος, ενώ θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς της πόλης. Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής προτίθεται να πρωτοστατήσει στον εορτασμό αυτό κινητοποιώντας όλο το δυναμικό της και για τον σκοπό αυτό πήρε την πρωτοβουλία να απευθυνθεί στον κ. Δήμαρχο Λαυρεωτικής ζητώντας συνάντηση και συνεργασία για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών και του βασικού πλαισίου των εκδηλώσεων και για τον ίδιο λόγο, απευθύνθηκε στην Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής ζητώντας την διεξαγωγή της ΙΣΤ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, κατά το 2015, στην πόλη του Λαυρίου.

Λαύριο, 20 Οκτωβρίου 2013

Το Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ.

Αρέσει σε %d bloggers: