Απόφαση ΔΣ Λαυρεωτικής για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου του Δήμου στο Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ» και δ.τ. «SPAL-ANIMAL»

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος εκτάσεως 600 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 70Α αγροτικού κτήματος που ευρίσκεται στη θέση «ΒΕΛΛΑ-ΝΟΡΙΑ» ή «ΝΕΡΑΚΙ» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής το οποίο εμφαίνεται στο από 13-12-2013 απόσπασμα χάρτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής και αποτελεί τμήμα του παραχωρημένου κατά πλήρη κυριότητα από το Υπουργείο Γεωργίας στον Δήμο Λαυρεωτικής αγροτικού ακινήτου συνολικής εκτάσεως 32 στρεμμάτων, στο Φιλοζωικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ» και δ.τ. «SPALANIMAL», προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ο εν λόγω Σύλλογος αποκλειστικά και μόνο για την προσωρινή περίθαλψη αδέσποτων ζώων, τα οποία ο Σύλλογος στειρώνει ή περιθάλπτει όταν είναι άρρωστα, ούτως ώστε να μην κυκλοφορούν στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου προκαλώντας κινδύνους για την δημόσια υγεία, δεδομένου ότι η εν λόγω δραστηριότητα είναι κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συμφέροντα, καθόσον θα δοθεί λύση στο πρόβλημα της περίθαλψης των αδέσποτων ζώων της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής.

Προς επίτευξη του σκοπού της παραχώρησης, το Φιλοζωϊκό Σωματείο θα τοποθετήσει στην παραχωρούμενη έκταση, με δικές του δαπάνες, προσωρινά καταλύματα – μη συνδεδεμένα μόνιμα με το έδαφος -, φροντίζοντας παράλληλα
για την ασφάλεια και την υγιεινή του χώρου.
Παράβαση των παραπάνω όρων, συνιστούν λόγο αναστολής και ανάκλησης της παραχώρησης με διαπιστωτική πράξη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του τμήματος του ανωτέρω ακινήτου, εκτάσεως 600 τ.μ., θα γίνει με την υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου (Α.Κ. 810 επ.) μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του φιλοζωικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ» και δ.τ. «SPAL-ANIMAL».
Η διάρκεια της σύμβασης χρησιδανείου ορίζεται εξαετής (6 έτη) και αρχίζει από την υπογραφή της, με δικαίωμα παρατάσεως κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Λαυρεωτικής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χρησιδανείου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Αρέσει σε %d bloggers: