Εξώδικο του νέου Δήμαρχου κ. Δημήτρη Λουκά για την Πουνταζέζα

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑ του Ευαγγέλου, κατοίκου Λαυρίου, οδός Μουσουργού Μητροπούλου αρ. 2

Π Ρ Ο Σ

1. Τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Κωνσταντίνο ΛΕΒΑΝΤΗ του Χρήστου, κατοίκου ως εκ της ιδιότητάς του Λαυρίου, οδός Κουντουριώτη αρ. 1

2. Τον Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής κ. Δημήτριο ΠΑΝΑΓΙΟ, κατοίκου ομοίως

Όπως ήδη γνωρίζετε, στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές της 18ης – 25ης Μαΐου 2014 ο λαός της Λαυρεωτικής με τίμησε με την ψήφο του, την ευρεία αποδοχή στο πρόγραμμά μου και την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου και με επανέφερε στον Δημαρχιακό θώκο, σε αντικατάσταση του πρώτου από εσάς, προκειμένου να ασκήσω τα καθήκοντα του Δημάρχου, με έναρξη της θητείας από 1-9-2014 και για μία πενταετία.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας μου για την ανάληψη των καθηκόντων μου και για την ενημέρωσή μου για τα τρέχοντα φλέγοντα θέματα του Δήμου μας και προσπαθώντας όχι μόνο από την πρώτη ημέρα της τυπικής ανάληψης των καθηκόντων μου (1-9-2014), αλλά ακόμα και από σήμερα να είμαι χρήσιμος και αποδοτικός για τον Δήμο, όλως προσφάτως δέχθηκα παράπονα συμπολιτών μας για την κατάσταση που επικρατεί στην παραλία Πούντα Ζέζα του Δήμου μας, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου που διανύουμε.

Δεν φαντάζομαι κανείς να αμφισβητεί ότι η συγκεκριμένη παραλία είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη της περιοχής μας, ενώ η θέση της πολύ κοντά στην πόλη του Λαυρίου και η φυσική της ομορφιά την έχουν καταστήσει πόλο έλξης όχι μόνο για τους Λαυριώτες, αλλά και για επισκέπτες-λουόμενους απ’ όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, καθιστώντας την έτσι παράλληλα και ένα σημαντικό οικονομικό εργαλείο, που αποφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη αφ’ενός στον Δήμο ευθέως από την εκμίσθωση τμήματός της για πολλά χρόνια και αφ’ετέρου έμμεσα στα καταστήματα και τους επαγγελματίες του Λαυρίου, από τους επισκέπτες της.

Δυστυχώς όμως, όπως και ο ίδιος διαπίστωσα σε πρόσφατη επίσκεψή μου, το σημαντικό αυτό στολίδι, αλλά και “περιουσιακό στοιχείο” της πόλης μας ευρίσκεται σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης, παρότι σύμφωνα με την Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 328/13-2-2014) έχει παραχωρηθεί στο Δήμο μας το δικαίωμα της απλής χρήσης αυτής, με τα εντεύθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου Λαυρεωτικής που απορρέουν από την απόφαση αυτή.

Παρότι λοιπόν έχει αρχίσει η καλοκαιρινή περίοδος και θα έπρεπε ο Δήμος μας ήδη να έχει προβεί στις ενέργειες που προβλέπει η πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση, οι οποίες μόνο οφέλη θα αποκόμιζαν στο Δήμο αλλά και στους συμπολίτες μας, κατά τα ανωτέρω, εσείς όχι μόνο δεν προβήκατε σε καμία από τις ενέργειες αυτές, αλλά αντίθετα όπως όλως προσφάτως υπέπεσε στην αντίληψη μου, με έγγραφο του ο πρώτος από εσάς απερχόμενος Δήμαρχος, απευθυνόμενο προς την Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, εντέλλει αυτήν να προβεί, με μηχανήματα του Δήμου μας, στην κατεδάφιση των κτισμάτων που αναφέρονται σε πρωτόκολλο κατεδάφισης, που έχει εκδοθεί από την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής, εναντίον συμπολίτη μας για κατασκευές στην εν λόγω παραλία Πούντα Ζέζα. Περαιτέρω με το ίδιο πιο πάνω έγγραφο σας ορίζεται επιβλέπων μηχανικός και τεχνικός Ασφαλείας του έργου της κατεδάφισης ο δεύτερος από εσάς, Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Πλην όμως από το πιο πάνω έγγραφο σας με κανένα τρόπο δεν προκύπτει η νομιμότητα της απόφασής σας και εντεύθεν της ενέργειας σας αυτής. Πουθενά στο έγγραφο αυτό δεν αναφέρεται από ποιόν προέρχεται η απόφαση κατεδάφισης ή ποιος υποχρεώνει τον Δήμο να προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, την οποία καλείτε την Τεχνική Υπηρεσία να εκτελέσει, εις τρόπον ώστε να προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

  1. Η απόφαση αυτή είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή μήπως είναι δική σας ατομική απόφαση ;
  2. Σε κάθε δε περίπτωση εάν αυτή η εντολή είναι απόρροια δική σας απόφασης, εκ ποίας διατάξεως στηρίξατε την σχετική αρμοδιότητα σας για την λήψη απόφασης κατεδάφισης μίας κατασκευής, η οποία αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δήμου μας, όπως ο ίδιος ομολογείτε στο πιο πάνω έγγραφο σας ;

Και μάλιστα ένα περιουσιακό στοιχείο που ο Δήμος επί σειρά ετών εκμεταλλευόταν αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη από την εκμίσθωση του (60.000 ευρώ ενοίκιο τους 3 μήνες του καλοκαιριού κάθε χρόνο από το 2004 ), εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τους πολίτες του Δήμου μας, προσελκύοντας παράλληλα επισκέπτες και παραθεριστές στο Δήμο μας με τα εντεύθεν οφέλη για την περιοχή μας και τους δημότες μας.

Περαιτέρω, όπως θα έπρεπε από την μέχρι τώρα θητεία σας να γνωρίζετε,  ο Δήμος ουδεμία αρμοδιότητα έχει να εκτελεί Πρωτόκολλα κατεδάφισης τα οποία ούτε έχουν εκδοθεί σε βάρος του, ούτε του έχουν κοινοποιηθεί προς εκτέλεση. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει αποκλειστικά στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής με το συντονισμό, την παρακολούθηση και την συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων.

Ενόψει δε της καταγραφόμενης στο πιο πάνω έγγραφό σας προφορικής!!! επικοινωνίας σας με την πιο πάνω διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, η οποία αν μη τι άλλο είναι γνώστης των αρμοδιοτήτων της καθίσταται αμφίβολο το γεγονός αυτή να σας καθοδήγησε στην απόφαση να προβείτε στην άμεση κατεδάφιση των κατασκευών.

Σε κάθε όμως περίπτωση, η πιο πάνω απόφαση σας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη με αριθμό πρωτ. 24185/25-10-2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, η οποία αποφάσισε να προωθήσει διαδικασίες νομιμοποίησης των κατασκευών στην εν λόγω παραλία βάσει του Ν. 4072/2012.

Σας είναι φυσικά γνωστό, άλλως σας το γνωστοποιώ εγώ, εκ της προηγούμενης σαφώς μεγαλύτερης πείρας μου, ότι η μη εκτέλεση από εσάς, ως Δήμαρχος της εν λόγω απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συνιστά σοβαρή πειθαρχική, αλλά και ποινικά διωκόμενη παράβαση καθήκοντος, όταν μάλιστα ο Δήμος Λαυρεωτικής ακριβώς από την μη εκτέλεση της απόφασης αυτής στερείται του δικαιώματος του να προβεί στην εκμετάλλευση των εν λόγω κατασκευών, καθώς αν είχατε προβεί έγκαιρα και εμπρόθεσμα στην εκτέλεση της απόφασης αυτής και στην απλή κατάθεση έστω της αίτησης για νομιμοποίηση των κατασκευών, θα είχατε το δικαίωμα, όπως προβλέπεται στην πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση περί παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού, να παραχωρήσετε διά δημοπρασίας την χρήση των κατασκευών αυτών με τα υπέρ του Δήμου έσοδα, τα οποία αυτήν την στιγμή ο Δήμος έχει ήδη απωλέσει.

Σε κάθε δε περίπτωση και πέραν των ανωτέρω είναι άξιον απορίας, όσον και προβληματισμού, ποιος είναι ο προβλεπόμενος από το άρθρο 58 § 2 του ν. 3852/2010 “άμεσος και προφανής κίνδυνος ή η απειλή άμεσης ζημίας των δημοτικών συμφερόντων” που σας οδήγησε στην μονομερή απόφαση αυτή, την οποία ούτως ή άλλως για να είναι νόμιμη θα έπρεπε βάσει της ιδίας διάταξης να έχετε υποβάλει προς έγκριση στην αμέσως επόμενη από την κλήση της συνεδρίαση της αντίστοιχης Επιτροπής, πολύ δε περισσότερο όταν:

  • στο ίδιο το έγγραφο επικαλείσθε μη αποδείξιμη προφορική επικοινωνία με την Β’ Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και
  • όταν το προς εκτέλεση πρωτόκολλο κατεδάφισης έχει εκδοθεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία προ 2,5 ετών, ήτοι στις 16-1-2012

Πόσο σημαντικό και επείγον είναι άραγε να εκτελέσετε επειγόντως ένα πρωτόκολλο κατεδάφισης που εκκρεμεί για 2,5 χρόνια στα χέρια σας, για κτίσματα μάλιστα τα οποία θα μπορούσατε ήδη να έχει νομιμοποιήσει ;

Και προσοχή δεν θέτω εδώ πολιτικά ερωτήματα ή αντιπαραθέσεις

Την απλή λογική αναζητώ …..

Επειδή, ενόψει όλων των ανωτέρω καθίσταται απολύτως σαφές, ότι η πιο πάνω απόφασή σας πέραν του ότι από μόνη της είναι αμφιλεγόμενης νομιμότητας, είναι πάντως ευθέως αντίθετη με τα συμφέροντα του Δήμου και των πολιτών της Λαυρεωτικής, τα οποία θα έπρεπε εσείς εκ της ιδιότητάς σας να προασπίζετε και υπηρετείτε και όχι για να αδιαφορείτε για αυτά.

Η στάση σας όμως αυτή, δικαιολογεί και επαληθεύει των ψήφο των Δημοτών του Δήμου μας και την επανεκλογή μου

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

Σας     Κ  Α  Λ  Ω        να απόσχετε από κάθε περαιτέρω βλαπτική για τον Δήμο και τους πολίτες ενέργειά σας, επιφυλασσόμενος για την άσκηση όλων των απαραίτητων νομίμων ενεργειών μου, σε αναζήτηση κάθε ποινικής, πειθαρχικής και αποζημιωτικής ευθύνης για κάθε παράνομη πράξη ή παράλειψή σας .

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα το παρόν έγγραφο προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Λαύριο, 16-6-2014

Ο Εξωδίκως Διαμαρτυρόμενος και καλών

Δημήτριος Λουκάς

Επανεκλεγής Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Αρέσει σε %d bloggers: