Ανακοίνωση της ένωσης περιφερειών Ελλάδας για την αξιολόγηση των Υπαλλήλων των Περιφερειών

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, τοποθετείται πάγια υπέρ ενός συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων της το οποίο θα παρέχει ουσιαστικά κίνητρα για

Περισσότερα