Ενίσχυση 1,3 εκατ. ευρώ στους δήμους για καταφύγια αδέσποτων ζώων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τηνεπιχορήγηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων

Περισσότερα