Απόφαση για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ
1. Οι μηνιαίες δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης, να είναι ως εξής:

Ποσό Οφειλής Ποσό Δόσεων Αριθμός Δόσεων
 40-600 Ευρώ 40 Ευρώ/μήνα (κατ’ ελάχιστο) 1-12
600 Ευρώ-900 Ευρώ 40 έως 60 Ευρώ/μήνα Έως 15
900 Ευρώ-1.800 € 45 έως 90 Ευρώ/μήνα Έως 20
1.800 €-3.000 € 60 έως 100 Ευρώ/μήνα Έως 30
3.000 € και άνω 75 Ευρώ/μήνα και άνω Έως 40

2. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης να εγκρίνει κατά περίπτωση με γνώμονα κοινωνικά κριτήρια, την εφαρμογή ευνοϊκότερης ρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 40 δόσεις και κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 40 ευρώ.

3. Την απαλλαγή των προσαυξήσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Αρέσει σε %d bloggers: