Περιφέρεια Αττικής: Καλύτερες, εγκυρότερες και φθηνότερες αυτές οι βουλευτικές εκλογές

Η Περιφέρεια Αττικής είναι, σύμφωνα με το άρθρο 132 του προεδρικού διατάγματος 26/2012, αρμόδια για την «προπαρασκευή και τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών σε όλους τους δήμους του Νομού Αττικής». Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειακή Αρχή, δρώντας υπεύθυνα, εγκαίρως ξεκίνησε τον προγραμματισμό της εν λόγω διαδικασίας, προχωρώντας σε σειρά ενεργειών:

  • Εξασφάλισε, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γεωργουλέα, ανθρώπινες συνθήκες για την εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων προκειμένου να παραδώσουν το Πρακτικό Νο 2 για την Περιφερειάρχη. Έτσι για πρώτη φορά διατέθηκαν τρεις θερμαινόμενες αίθουσες, με ειδική διαμόρφωση στην είσοδο για την περίπτωση βροχόπτωσης, για τις Περιφερειακές Ενότητες Α’, Β’ Αθηνών και Περιφέρεια Αττικής και αντιστοίχως δύο αίθουσες για τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου.
  • Διασφάλισε την προστασία και φύλαξη των κτιρίων και του εκλογικού υλικού καθώς και την απρόσκοπτη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων, ύστερα από ειδική συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Μείωσε το κόστος της εκλογικής διαδικασίας στις απολύτως απαραίτητες δαπάνες. Συγκεκριμένα, με το μισό κόστος των εκλογών του 2014, η Περιφέρεια Αττικής μίσθωσε μεγάλο τμήμα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) τόσο για τη διαχείριση του εκλογικού όσο και για τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος. Ειδικότερα, ενώ στις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές του 2010, η μίσθωση χώρων ανήλθε στις 77.000 ευρώ και στις αντίστοιχες του 2014, στις 26.000 ευρώ, στις φετινές εκλογές το ίδιο ποσό περιορίστηκε στις 12.685 ευρώ.
  • Έβαλε τέλος στις προεκλογικού χαρακτήρα υπερβολικές δαπάνες με πρόσχημα την ενημέρωση, όπως την απευθείας επιχορήγηση εφημερίδων, κατά τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, με το συνολικό ποσό των 160.789,48 ευρώ και την γραφιστική επεξεργασία κόστους 35.424 ευρώ!
  • Κατάργησε τις περιττές δαπάνες, όπως για τη λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για «αναμνηστικούς σκοπούς», οι οποίες ενδεικτικά το 2014 ανήλθαν σε 4.920 ευρώ ενώ το κόστος των αφισών για τη «διαφήμιση» των εκλογών ανήλθε, μόνο σε ό,τι αφορά στην γραφιστική επεξεργασία, στα 11.685 ευρώ.
  • Εξασφάλισε ότι για πρώτη φορά, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, θα γίνει ηλεκτρονική και άρα ασφαλής (και όχι πλημμελής) επαλήθευση των εντύπων μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων και ηλεκτρονική διαχείριση τυχόν σφαλμάτων.
  • Τέλος, για πρώτη φορά διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ όλων των εργαζομένων για τη συγκρότηση των εκλογικών συνεργείων.

Συμπέρασμα: Η νέα Περιφερειακή Αρχή μπορεί να διοργανώσει καλύτερα, εγκυρότερα και φθηνότερα τις βουλευτικές εκλογές.

Αρέσει σε %d bloggers: