“Κι όμως συμβαίνουν Εν Λαυρείω τα ωραία”! Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Επειδή από τη φύση μας εμείς οί Ελληνες έχουμε το σύνδρομο του…ομιλείν τέ και συνέρχεσθαι ασκείν ελευθέρως,ορισμένοι τόσον διακριτικά επιφανείς συμπολίτες μας Λαυρειώτες όσον και

Περισσότερα