Αιτήσεις για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Λαυρεωτικής

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ευαισθητοποιημένος απέναντι στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες και αισθανόμενος το χρέος για έναν δυναμικό ρόλο στο κοινωνικό έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης, έλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του «Κοινωνικού Παντοπωλείου».

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας, αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σκοπός του είναι, η ανακούφιση και στήριξη άπορων οικογενειών, προσφέροντάς τους είδη πρώτης ανάγκης εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Με αυτό το τρόπο, εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων αυτών.

Μέσα από τις αρχές του ανθρωπισμού και της κοινωνικής πρόνοιας που διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου Λαυρεωτικής, μέσω του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» ο Δήμος προτίθεται να προμηθεύσει τρόφιμα σε οικονομικά αδύνατους δημότες.

Καλούμε λοιπόν όσους εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 2/2/2015 έως και τις 13/02/2015 τις εργάσιμες ημέρες , 09:00- 13:00, στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής, στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ενότητας Κερατέας και στα Κ.Ε.Π. Λαυρίου και Κερατέας.

 Δικαιολογητικά για Εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο:

Αίτηση του ενδιαφερομένου/ης

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Λογαριασμό ΔΕΗ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη ΔΥΟ

Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (Ε9)

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο

Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία

Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι

Έκθεση από Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα εξεταστούν από την υπηρεσία του Δήμου ώστε να χορηγηθεί η αντίστοιχη κάρτα για 6 μήνες.

Αρέσει σε %d bloggers: