Οι κυριότερες αποφάσεις της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 2015

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έλαβε χώρα την Τετάρτη στις 11/02/2015 , οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η συνεδρίαση

Περισσότερα