Οι κυριότερες αποφάσεις της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έλαβε χώρα την Τετάρτη στις 11/02/2015 , οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η συνεδρίαση και λήφθηκαν αποφάσεις για ιδιαίτερα σημαντικά θέματα, ήταν οι παρακάτω.

Πραγματοποιήθηκε η έγκριση της έκθεσης Εσόδων – Εξόδων του 4ου τριμήνου του 2014 της Οικονομικής Επιτροπής – μήνες κατά τους οποίους είχε ήδη αναλάβει καθήκοντα η Δημοτική Καινοτομία-, όπου για πρώτη φορά ξεπεράστηκε ο στόχος  μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων, πλησιάζοντας το 100%  των υπολογισθέντων-βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων . Αυτό φυσικά επιτεύχθηκε με πολύ σφιχτή διαχείριση, νοικοκύρεμα και οικονομία από την Δημοτική αρχή.

Παράλληλα, έγινε ριζική τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής για το 2015. Κυρίαρχο στοιχείο του είναι η χρηματοδότηση και η εκπόνηση μελετών με απώτερο σκοπό την παρουσίαση ώριμων έργων για να τεθούν υποψήφια προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Ένα ακόμη στοιχείο του τεχνικού προγράμματος είναι η χρηματοδότηση μέσω leasing για ανανέωση του στόλου των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Τέλος, έγινε η ψήφιση δεκάδων έργων για τον Δήμο που θα εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών (επισκευή πεζοδρομίων, σχολείων, συντήρηση κοιμητηριών, αθλητικών χώρων κ.α.) , για την εκτέλεση αυτών από τον Δήμο με αυτεπιστασία, που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση πρόσληψη ανέργων δημοτών μας.

Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία με πλειοδοτικό διαγωνισμό , για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής  τέλους  κύκλους ζωής. (Ο.Τ.Κ.Ζ.). Η συγκεκριμένη ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν τα περιττά οχήματα που καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο.

Τέλος, μεταξύ των άλλων αποφάσεων, εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής  στην πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων». Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020. Έγινε  εξουσιοδότηση του κ. Λουκά για την υπογραφή του εντύπου προσχώρησης στο εν λόγω Σύμφωνο.

http://pamebala.gr

Αρέσει σε %d bloggers: