Δήμος Λαυρεωτικής: Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους ιδοκτήτες ακινήτων της περιοχής “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο”

Οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής “Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο” της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής καλούνται να προσέλθουν έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, ώρες 08.00 έως 13.00) προκειμένου να υποβάλλουν σε ειδικό έντυπο την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις, όσον αφορά το ακίνητο τους,  επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, τα οποία συντάχθηκαν καθ’ υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας που συγκεντρώθηκαν στην Α’ Ανάρτηση, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση τους.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.94 Υπουργική Απόφαση είναι:

  1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
  2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτρης Λουκάς

Αρέσει σε %d bloggers: