Μείωση των αντισταθμιστικών προς τους Δήμους αποφάσισε το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ

Τη μείωση των αντισταθμιστικών οφελών προς τους Δήμους – μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., αποφάσισε σήμερα κατά τη συνεδρίασή του και ύστερα

Περισσότερα