Ψήφισμα εργαζομένων ΔΕΥΑΤΗΛ

Η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., η οποία συνήλθε σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Φαρμακείου του Τ.Π.Π.Λ. με θέμα ‘Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με το Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεωτικής να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τη λύση της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.’ και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΨΗΦΙΣΜΑ

  1. Εκφράζει τη ριζική της αντίθεση στην αιφνιδιαστική κίνηση των Δεκατριών Δημοτικών Συμβούλων να συλλέξουν υπογραφές και να συγκαλέσουν εντός 6 ημερών Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα το κλείσιμο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.!

Χωρίς ουδέποτε να έχουν έρθει σε επαφή με το προσωπικό να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους ή να εκφράσουν την πρόθεσή τους!

Χωρίς ουδέποτε να έχουν δηλώσει τι είναι αυτό που άλλαξε απ’ όταν δεσμεύονταν ανοιχτά και δημόσια στους εργαζομένους, αλλά και στην κοινωνία ότι η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. δε θα κλείσει!

Μια κίνηση που προκαλεί τεράστια αναστάτωση και ανασφάλεια σε τουλάχιστον 30 οικογένειες σε μια εποχή πρωτόγνωρης οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης!

  1. Διαβεβαιώνει τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και τους Οικιστές της περιοχής ότι το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. αγωνίζεται για την εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης όλων των δημοτών στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης με γνώμονα 3 βασικές αρχές. Αρχές που έχει ακολουθήσει πιστά και αδιαμφισβήτητα από το 2004 έως σήμερα!
  2. Τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την αειφόρο ανάπτυξη της Λαυρεωτικής.

Μια ανάπτυξη η οποία βασίζεται σε κατασκευή νέων δικτύων, στη συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων, στην αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού.

Τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη χωρίς καμία κρατική ή δημοτική επιχορήγηση. Χωρίς κανένα δάνειο!

  1. Ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό! Ως εκ τούτου πρέπει να εξασφαλίζονται οι φθηνότερες δυνατές υπηρεσίες στους δημότες.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. έχει χαμηλότερο τιμολόγιο νερού απ’ ότι στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας.

Έχει ειδικό τιμολόγιο πολυτέκνων.

Ειδικό Τιμολόγιο για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Πραγματοποιεί ευνοϊκούς διακανονισμούς στους δημότες σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Έχει ανθρώπινο πρόσωπο, κοινωνικό χαρακτήρα.

Γι’ αυτόν το λόγο και οι εργαζόμενοι αγκάλιασαν τις αποφάσεις για ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και την πρόσληψη 9 ατόμων με ειδικές ανάγκες και 6 ατόμων κοντά στη σύνταξη.

Προγράμματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο από δημοτική επιχείρηση και όχι από το Δήμο!

  1. Συνεχή αναβάθμιση υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών. Άμεση ανταπόκριση στις βλάβες, στις αιτήσεις, στις ανάγκες του.

Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με δημόσιο χαρακτήρα.

  • Προτείνει την αναβολή της λήψης απόφασης για λύση της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και την μετατροπή αυτής ως συζήτηση προβληματισμού, διαλόγου, ενημέρωσης.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει οριστική απόφαση εφόσον έχει προηγηθεί:

  1. Η σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα και αφού γίνει πλήρης καταγραφή των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που θα αναλάβει η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. από το Δήμο και να εκδώσει πόρισμα για την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ταυτόχρονα όμως να εκδώσει πόρισμα για τις συνέπειες που θα υποστεί ο Δήμος εάν του μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες.
  2. Επίσημη θέση του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομίας και της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το μέλλον του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
  • Κήρυξη 4ωρης Στάσης Εργασίας την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 από τις 11:00 έως τις 15:00 και

24ης Απεργίας την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα συζήτησης και ψήφισης του θέματος της λύσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δημοτικό Συμβούλιο.

(Η υπηρεσία θα λειτουργεί με προσωπικό επιφυλακής στο τηλέφωνο 6940723918).

Αρέσει σε %d bloggers: