Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
ΛαυρεωτικήΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πιλοτικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Λαυρεωτική

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους ξεκίνησε μία πρότυπη προσπάθεια δημιουργίας ενός Πιλοτικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή της Λαυρεωτικής.

Μέλη του Δικτύου ο Δήμος Λαυρεωτικής μέσω του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», η ενορία του Αγίου Ανδρέα Λαυρίου, το Κέντρο Υγείας Λαυρίου, ο Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης, η Τράπεζα αίματος Λαυρίου, ιδιώτες  εθελοντές και η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.
Σκοπός του Δικτύου είναι η «Προσωποκεντρική Πρωτοβάθμια Φροντίδα των χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους στην περιοχή της Λαυρεωτικής».

Στόχοι για την επίτευξη του ως άνω σκοπού είναι:

(α) η οριζόντια δικτύωση των φορέων υγείας και πρόνοιας της περιοχής δράσης (με παράλληλο ορισμό ενός «χειριστή» κάθε ασθενούς), ώστε να υποστηριχθεί ο ασθενής και η οικογένειά του τόσο οργανικά όσο και ψυχολογικά

(β) η δημιουργία κοινωνικού φαρμακείου με έδρα εντός της περιοχής δράσης ώστε να έχει ο ασθενής άμεση πρόσβαση στα αναγκαία για αυτόν φάρμακα

(γ) η κάθετη δικτύωση (ενδεχομένως σε δεύτερη φάση) με τα πλησιέστερα στην περιοχή δράσης Νοσοκομεία ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη φροντίδα (continuity of care)

(δ) η ένταξη στο Δίκτυο φορέων πρόληψης – ενημέρωσης των ασθενών (ΗΠΙΟΝΗ, ΕΙΡ ΟΝ ΑΗΑ κ.λπ.) ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη φροντίδα από την πρόληψη έως την φροντίδα στο τέλος της ζωής (end of life care).

Στην μέχρι σήμερα πορεία του Δικτύου, σε μηνιαίες συναντήσεις, έχουν πραγματοποιηθεί /επισημανθεί τα ακόλουθα:

· Γνωριμία και καταγραφή των στοιχείων των φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο

· Χαρτογράφηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιοχής της Λαυρεωτικής (Κέντρα Υγείας, κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά-δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο σπίτι, φαρμακεία κλπ)

· Αναγνώριση των αναγκών των κατοίκων της περιοχής της Λαυρεωτικής, όπως τις αντιλαμβάνονται οι λειτουργοί υγείας και τις εκφράζουν οι ιδιώτες που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

· Αναγνώριση της ανάγκης δημιουργίας κοινωνικού φαρμακείου.

· Επίσης, αναγνωρίστηκε η ανάγκη ενδυνάμωσης των λειτουργών υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με συνεχιζόμενη εκπαίδευση, με ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών καθώς και η εποπτεία τους από ειδικό ψυχολόγο.

Κατόπιν τούτων, πραγματοποιήθηκε, ως πρώτη ενέργεια του Δικτύου, μελέτη των όρων υπό τους οποίους λειτουργούν τα κοινωνικά φαρμακεία στη χώρα μας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των δυνατοτήτων σύστασης και λειτουργίας ενός κοινωνικού φαρμακείου από το Δήμο Λαυρεωτικής με τη στήριξη του Δικτύου Λαυρεωτικής.

%d