Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου μέρος της Διεθνούς Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus+

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου είναι μέρος μιας Διεθνούς Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus+, χρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από

Περισσότερα