Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόταση χρηματοδότησης για «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής μετά από διεξοδική συζήτηση στη συνεδρίαση του Σώματος τη Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής», στο πλαίσιο της υπ. αριθ. πρωτ. 5101/28-04-2016 με κωδικό 14.6i.26-27.1, Α/Α ΟΠΣ: 1465, πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, η διοικούσα παράταξη δέχθηκε όλες τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ώστε το αίτημα να τύχει χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε και προτείνεται:

  1. Η αγορά κάδων συγκέντρωσης προδιαλγεμένων οργανικών (κοινοί και βυθιζόμενοι)
  2. Η αγορά δυο απορριμματοφόρων για συλλογή προδιαλεγμένων οργανικών
  3. Η αγορά δυο οχημάτων τεμαχισμού κλαδιών
  4. Η αγορά κινητού πράσινου σημείου για τους οικισμούς
  5. Η αγορά εξοπλισμού για τα σταθερά πράσινα σημεία

http://www.attikos.gr