Στην ακτοπλοϊκή εταιρία «Άγιος Ευστάθιος» η γραμμή Σαμοθράκη-Λαύριο

Στην ακτοπλοϊκή εταιρία «Άγιος Ευστάθιος» αναθέτει και επίσημα την εξυπηρέτηση της γραμμής Λαύριο-Λήμνος-Σαμοθράκη το υπουργείο Ναυτιλίας με απόφασή του στις 30/11/2016.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «εγκρίνουμε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΛΑΥΡΙΟ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ» και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός  δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 12/06/2017 έως 03/09/2017 (σύνολο δώδεκα εβδομάδες), με υποχρέωση ελεύθερης προσέγγισης του δρομολογίου προς Αλεξανδρούπολη άνευ καταβολής μισθώματος, έναντι μισθώματος 41.749 €, ανά πλήρες δρομολόγιο, στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίου “ΣΑΟΣ ΙΙ” για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2017.

Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2017 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις μήνες».

http://www.alexpoli.gr

Αρέσει σε %d bloggers: