Το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, στην οποία έγινε ο απολογισμός των πεπραγμένων της και η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της, και ακολούθησε η εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Δ.Σ., που συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση της 7 Δεκεμβρίου 2016, έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος : Αναστάσιος Μ. Βλάδος
 • Αντιπρόεδρος : Αριστείδης Γ. Κανατούρης
 • Γεν. Γραμματέας : Κωνσταντίνος Γ. Μάνθος
 • Ειδ. Γραμματέας : Πέτρος Τσαλιαγκός
 • Ταμίας : Κυριακή Γλαντζή-Οικονόμου
 • Έφορος Ορυκτολογικού Μουσείου : Κώστας Μ. Γεώργιζας
 • Έφορος Ιστορικού Αρχείου : Γιώργος Ν. Δερμάτης
 • Έφορος Βιβλιοθήκης : Αθανασία Μαρκουλή-Μποντιώτη
 • Αναπληρ. Έφορος Ορυκτ. Μουσείου : Τριαντάφυλλος Γ. Γκίκας

Στην ίδια συνεδρίαση, το Δ.Σ. αποφάσισε την συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών από μέλη της Ε.ΜΕ.Λ.

 • Επιτροπή Ορυκτολογικού Μουσείου : Κώστας Μ. Γεώργιζας, Τριαντάφυλλος Γ. Γκίκας και Μιχαήλ Α. Βλάδος
 • Επιτροπή Μουσείου Κεραμεικής «ΑΚΕΛ-Πάνος Βαλσαμάκης» : Κων/νος Γ. Μάνθος, Κυριακή Γλαντζή-Οικονόμου και Αθανάσιος Γεώργιζας

Λαύριο, 7 Δεκεμβρίου 2016

Το Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ.

Αρέσει σε %d bloggers: