Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο: Εκπαιδευτικά Προγράμματα για σχολικές και εξωσχολικές ομάδες Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης

Γενικοί Στόχοι

Η εξοικείωση των παιδιών με τα μουσεία, τη βιομηχανική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, έτσι όπως προβάλλεται μέσα απ’ αυτά.
Η ανάδειξη της επίσκεψης στο μουσείο σε ευχάριστη εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις δυνατότητες των παιδιών.
Η ανάπτυξη –μέσα από τα εκθέματα του μουσείου- των ικανοτήτων των παιδιών για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση των αντικειμένων του φυσικού και τεχνητού κόσμου.
Η ανακάλυψη από τα παιδιά τρόπων σύνδεσης με τα εκθέματα, για ανεξάρτητη μελέτη και παρατήρηση σε επόμενες επισκέψεις.
Η ευαισθητοποίηση των παιδαγωγών, στη χρήση μουσείων ως χώρων εκπαίδευσης και η ενεργός συμμετοχή τους στις ειδικές μεθόδους διδασκαλίας.

Θεματική Ενότητα: «Πέτρωμα, Ορυκτό, Μετάλλευμα»

«Εξόρυξη και Μεταλλεία στη Λαυρεωτική»

Οι μαθητές μελετούν τους τρόπους εξόρυξης, τα εργαλεία των μεταλλωρύχων, τα μέτρα προστασίας τους καθώς και τα μέσα μεταφοράς του μεταλλεύματος. Από τις συλλογές του Μουσείου γνωρίζουν τα ορυκτά της Λαυρεωτικής και τα συνδέουν με τις χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή, δημιουργώντας μια κατασκευή.
Προτείνεται για μαθητές Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου
Υλοποιείται στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ

«Τα ορυκτά στην καθημερινή μας ζωή»

Η έρευνα και τα πειράματα βοηθούν τους επιστήμονες να καταλάβουν τις ιδιότητες των διαφόρων φυσικών υλικών και να δημιουργήσουν χρήσιμα προϊόντα για τον άνθρωπο. Οι μαθητές συμμετέχοντας στο εργαστήριο του Μουσείου με δείγματα ορυκτών από τις συλλογές του, προσπαθούν με πειράματα να τα ξεχωρίσουν στις κατηγορίες που ανήκει το καθένα και τα συνδέουν με τις χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή, δημιουργώντας μια κατασκευή.
Προτείνεται για μαθητές Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Α’ – Γ’ Γυμνασίου, Α’ – Γ’ Λυκείου
Υλοποιείται στo Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ενότητας Πέτρωμα, Ορυκτό, Μετάλλευμα στη φωτοθήκη της ιστοσελίδας μας.

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι σχεδιασμένα με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης και προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Βασίζονται στη διαθεματική προσέγγιση, προσαρμόζονται στον εκθεσιακό χώρο όπου υλοποιούνται και επεκτείνουν την εκπαιδευτική διαδικασία εκτός σχολείου, παρέχοντας διαδραστικότητα με αυθεντικά αντικείμενα – συλλογές του μουσείου.
Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμμετέχουν μέχρι 30 παιδιά. Μεγάλες ομάδες παιδιών είναι δυνατόν να χωριστούν σε υποομάδες και να συμμετάσχουν παράλληλα σε πολλαπλά εκπαιδευτικά προγράμματα κατόπιν συνεννόησης.
Διάρκεια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: 1 ώρα και 30 λεπτά
Ωράριο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καθημερινά 9.30-11.00 και 11.30-13.00 ή με συνεννόηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά 9:00 – 13:00 στο τηλέφωνο 2292025575 και στο
e-mail : bbem@otenet.gr, στην έδρα του Μουσείου που βρίσκεται στη Λεωφ. Λαυρίου 1, (Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο, Κτίριο Χημείου, Τμήμα Παγοποιείου) στο Λαύριο.

Αρέσει σε %d bloggers: