Χρηματοδοτήσεις 400.000€ προς το Δήμο Λαυρεωτικής από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Τρεις συμβάσεις με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κων. Βαρλαμίτη για την εκταμίευση χρημάτων για δράσεις του Πράσινου Ταμείου και τη χρηματοδότηση έργων που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του προγράμματος 8μηνης κοινωφελούς εργασίας, υπέγραψε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς την Τρίτη 21/2/2017.

Ειδικότερα ο Δήμαρχος Δ. Λουκάς υπέγραψε τα κάτωθι:

  • Χρηματοδότηση του Δήμου μας με το ποσό των 320.000€ για αγορά, μέσω του Πράσινου Ταμείου, του διώροφου κτιρίου Λιδωρίκη στην κεντρική πλατεία του Λαυρίου, όπου προγραμματίζεται να στεγαστεί μετά την ανακαίνισή του το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Λαυρεωτικής.
  • Χρηματοδότηση με το ποσό των 43.000€ για προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους 8μηνίτες από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.
  • Χρηματοδότηση του Δήμου 35.000€ στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατηγικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), προκειμένου να εκπονηθούν μελέτες για ωρίμανση έργων που θα υποβληθούν στο νέο ΕΣΠΑ. Τα ΣΒΑΚ αποσκοπούν στην προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης και στην καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας, δίνοντας έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση, ενώ τονίστηκε από τον Πρόεδρο του ΤΠκΔ ότι θα συνεχιστεί η καλή συνεργασία και σε μελλοντικές δράσεις και προτάσεις που θα γίνουν από το Δήμο Λαυρεωτικής.

Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

Αρέσει σε %d bloggers: