Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΛαύριοΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αναστολή προστίμων για αυθαίρετα στο Λαύριο ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Τροπολογία με την οποία αναστέλλεται η έκδοση, η βεβαίωση, η είσπραξη και η εκτέλεση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, Πρωτοκόλλων Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτοκόλλων Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης για τις περιοχές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1151/72 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις υπ’ αριθμ. 116/68 και 698/76 αποφάσεις του Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ’ αριθμ. 110/78 απόφαση του Αρείου Πάγου και ανήκουν στο Δήμο Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μέχρι την κύρωση των οριστικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου των ανωτέρω Δήμω, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως εξηγούν στο αιτιολογικό, πρόκειται για προσωρινή ρύθμιση η οποία “είναι αναγκαία, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω περιοχής, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων και του οξύτατου κοινωνικού προβλήματος των κατοίκων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού”.

Αναλυτικά η τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις”:

Α.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου αναστέλλεται η έκδοση, η βεβαίωση, η είσπραξη και η εκτέλεση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, Πρωτοκόλλων Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτοκόλλων Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης για τις περιοχές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1151/72 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις υπ’ αριθμ. 116/68 και 698/76 αποφάσεις του Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ’ αριθμ. 110/78 απόφαση του Αρείου Πάγου και ανήκουν στο Δήμο Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μέχρι την κύρωση των οριστικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου των ανωτέρω Δήμων.

Η προσωρινή αυτή ρύθμιση είναι αναγκαία, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω περιοχής, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων και του οξύτατου κοινωνικού προβλήματος των κατοίκων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ζήτημα, αυτό της ιδιοκτησίας των εκβολάδων και των σκωρίων της Λαυρεωτικής στο τέλος του 19ου αιώνα, που καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της περιοχής και κατέληξε σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες μεταξύ των πολιτών και του Ελληνικού Δημοσίου. Όλα τα ζητήματα αυτά αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης των κοινωνικών φορέων της περιοχής. Ως εκ τούτου, η αναστολή των διοικητικών κυρώσεων μέχρι την εξεύρεση λύσης επ’ αυτού του ζητήματος παρίσταται αναγκαία, λαμβανομένου φυσικά υπόψη και του γεγονότος ότι ουδεμία ζημία υφίσταται το Δημόσιο με την αναστολή έκδοσης των παραπάνω διοικητικών πράξεων.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…..

Αναστέλλεται η έκδοση, η βεβαίωση, η είσπραξη και η εκτέλεση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, Πρωτοκόλλων Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης και Πρωτοκόλλων Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης για τις περιοχές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 1151/72 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στις υπ’ αριθμ. 116/68 και 698/76 αποφάσεις του Εφετείου Ναυπλίου και στην υπ’ αριθμ. 110/78 απόφαση του Αρείου Πάγου και ανήκουν στο Δήμο Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων, μέχρι την κύρωση των οριστικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου των ανωτέρω Δήμων.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μπαλτάς Αριστείδης-Νικόλαος-Δημήτριος
Αθανασίου  Αθανάσιος (Νάσος)
Δέδες Ιωάννης
Πάντζας Γεώργιος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

http://www.capital.gr