Δήμος Λαυρεωτικής: Ορισμός νέων Αντιδημάρχων και Eντεταλμένων Συμβούλων

Με απόφαση Δημάρχου ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Λαυρεωτικής, με θητεία από 01-03-2017 έως 31-08-2019.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 1. ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
 • Εποπτεία θεμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (μεριμνά για την συνεχή βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης με σκοπό την βέλτιστη απόδοση καθώς και την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των δημοσίων κοινοχρήστων χώρων).
 • Εποπτεία μελετών, έργων, εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων.
 • Εποπτεία θεμάτων Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας (Σχεδιασμός και εφαρμογή κυκλοφορικών ρυθμίσεων, τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθορισμός πεζοδρόμων – μονοδρομήσεων).
 • Μέριμνα για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης και αρίθμηση κτισμάτων.
 • Εποπτεία γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων (ευθύνη διαχείρισης υλικών και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).
 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας ως:

 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας,
 • ανακύκλωσης και πρασίνου, του περιβάλλοντος και των κοινοχρήστων χώρων (ευθύνη
 • συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).
 • Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεων τους.
 • Εποπτεία των έργων και των εργασιών.
 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των δημοτικών
 • κτιρίων και των σχολικών μονάδων.
 • Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης,
 • μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης καθώς και την εποπτεία , τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας, των εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου και οδικού δικτύου οικισμών.
 • Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα (φυτικής – ζωικής παραγωγής).
 • Διαχείριση κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Κερατέας καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Πλάκας.
 • Εποπτεία λειτουργίας λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων για εύρυθμη λειτουργία τους.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς.
 1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας (Εποπτεία, συντονισμός
 • και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα με ευθύνη συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).
 • Ανάπτυξη- Οργάνωση εθελοντισμού.
 • Μέριμνα για αυτεπάγγελτο καθαρισμό από το Δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραπάνω υπόχρεων, και πρόταση υποβολής προστίμου σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται.
 • Ευθύνη υλοποίησης προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Γαλάζια Σημαία).
 • Μέριμνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους- Εντεταλμένους Δημοτικούς συμβούλους, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιόκτητες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής ως:

 • Εποπτεία των έργων και των εργασιών.
 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων.
 • Χορήγηση-διάθεση αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Εποπτεία θεμάτων ηλεκτροφωτισμού (επέκταση, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού).
 • Διαχείριση κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Λεγραινών.
 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου και οδικού δικτύου οικισμών.
 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ

Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

 • Μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, την παραλαβή αποσυρόμενων δικύκλων μοτοσυκλετών εφόσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
 • Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων για τα αδέσποτα ζώα.
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή τη Δημόσιας Υγείας.
 • Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην Δημοτική Ενότητα.
 • Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Παρακολούθηση και στήριξη του Κέντρου Υγείας.
 • Εποπτεία προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Εποπτεία θεμάτων προβολής και τουρισμού.
 • Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς Λαυρεωτικής.

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας ως:

 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κερατέας για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας.
 • Εποπτεία θεμάτων ηλεκτροφωτισμού (επέκταση, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού).
 • Χορήγηση-διάθεση αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
 1. ΤΣΙΚΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής ως:

 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου, του περιβάλλοντος και των κοινοχρήστων χώρων (ευθύνη συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).
 • Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεων τους.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Λαυρεωτικής για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας.
 • Μέριμνα και συντονισμός για θέματα που αφορούν στην λειτουργιά της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα (αλιεία).
 • Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Μέριμνα για θέματα Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου και την ανάπτυξη λιμενικής ζώνης.
 • Εποπτεία λειτουργίας λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων για εύρυθμη λειτουργία τους.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς της Δημοτικής Ενότητας.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.


ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη ορίζεται

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος με αρμοδιότητες ως:

 • Θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας,
 • Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Διαχείριση καυσίμων-λιπαντικών).
 • Θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων, εμπορίου (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορήγηση αδειών περιπτέρων, άδειες μουσικών οργάνων και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου πλην λαϊκών αγορών).
 • Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Θέματα Λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια.
 1. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου ορίζεται

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες ως:

 • Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Τ. Κ.
 • Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Τ. Κ.
 • Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου για την επίλυση των προβλημάτων της Τοπικής Κοινότητας.
 • Διαχείριση κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Τ. Κ. Αγίου Κωνσταντίνου .
 • Εποπτεία λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και εφαρμογή μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία τους.
 • Εποπτεία λειτουργίας Ορυκτολογικού Μουσείου και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων καθώς και ανάδειξη αυτών.
 • Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς της Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου.

Εμείς να ευχηθούμε στους συμβούλους που πήραν τη σκυτάλη, σιδεροκέφαλοι και καλή επιτυχία στο έργο τους!

Αρέσει σε %d bloggers: