Η ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟ-DHI στηρίζει τις δράσεις του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Στον σημερνό αγώνα με τον ΑΡΗ στην είσοδο του γηπέδου μας θα υπάρχει ειδικός κουμπαράς ενίσχυσης των δράσεων της «ΑΝΕΛΙΞΗΣ».

Ας ενώσουμε την αγάπη μας για τα παιδιά και να ανοίξουμε ΟΛΟΙ μας την πιο μεγάλη μας ΑΓΚΑΛΙΑ! Γιατί…Αθλητισμός και κοινωνική ευαισθησία πάνε ΜΑΖΙ!

*Η «Ανέλιξη» Ανέλιξη, Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ερευνά, δημιουργεί, εξελίσσει και εφαρμόζει καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα. Στόχος των προγραμμάτων είναι η αυτοπραγμάτωση και η διαρκής προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Όλα τα προγράμματα βασίζονται στις βασικές αξίες της Ανθρωποκεντρικής Θεωρίας του Carl Rogers (αυτοπραγμάτωση, αυτοεκτίμηση, ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, αυθεντικότητα, ανάληψη προσωπικής ευθύνης).

www.anelixi.org.gr

Αρέσει σε %d bloggers: