Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Απόδοση 100% των χρημάτων από τις ανεμογεννήτριες του Σαν Τζώρτζη στο Δήμο Λαυρεωτικής

Με αφορμή τη δημοσίευση της υπ’αριθμ.171/2017 γνωμοδότησης του Ε’ τμήματος του ΝΣΚ, σε σχέση με τη διοικητική υπαγωγή της νήσου «Άγιος Γεώργιος», έχουμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας  τα εξής:

Σε έγγραφο της  ΛΑΓΗΕ προς τον Δήμο Λαυρεωτικής με θέμα: «Καταβολή τέλους υπέρ ΟΤΑ» και στον συνημμένο πίνακα που παραθέτουμε, εμφαίνεται η καταβολή στο 100% στον Δήμο Λαυρεωτικής  του ειδικού τέλους, που απέδωσαν οι Εταιρείες «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AΪ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 1 και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AΪ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 2» από τις ανεμογεννήτριες, που έχουν εγκαταστήσει στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Λαυρεωτικής και το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 138.253, 31 ευρώ (για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016)  εφαρμόζοντας το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και δη τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3 της με αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β 3497/29-12-2014) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής  Αλλαγής,  αναγνωρίζοντας ότι ο δικαιούχος του ποσοστού του ειδικού τέλους της περ. iii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006  είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, αφού κατάφερε να εισπράξει τα πρώτα χρήματα από τις ανεμογεννήτριες του Σαν Τζώρτζη,  βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για τις δέουσες περαιτέρω ενέργειες.

Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

pdfΠΙΝΑΚΕΣ 

%d