Τέσσερις θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαυρεωτικής για τη δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Παροχή Βασικών Αγαθών: Συσσίτιο Δήμου Λαυρεωτικής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Οι ειδικότητες που δημιουργούνται στο Δήμο μας είναι οι εξής:

Ειδικότητα                                                     Θέση

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών                1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας                 1
ΔΕ Μαγείρων                                                    1
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων                                   1

Οι παραπάνω θέσεις έχουν διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Τετάρτη 17/1/2018 και λήγει την Παρασκευή 26/1/2018., που μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Προσωπικού είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο, απευθύνοντάς την, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Για οποιαδήποτε πληροφορία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στα τηλέφωνα 2292320152 κο.Γκίκα  και 2292320140 κα. Μπαράτατζη.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση.

pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_26052017

pdfΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

pdfΩΦ05ΩΛ1-ΠΣ9

Αρέσει σε %d bloggers: