Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
Lavriaki.gr
ΛαυρεωτικήΣχολείαΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δωρεάν ανιχνεύσεις δυσκολιών επικοινωνίας, λόγου και μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας του Δήμου Λαυρεωτικής

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Λογοθεραπείας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Κάθε χρόνο, την ημέρα αυτή ,σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εστιάζουμε την προσοχή μας σε μια συγκεκριμένη διαταραχή της επικοινωνίας και ενημερώνουμε το ευρύτερο κοινό για τις επιπτώσεις της διαταραχής αυτής στην καθημερινή ζωή των ατόμων και των οικογενειών τους.

Φέτος η ευρωπαϊκή ημέρα είναι αφιερωμένη στην «Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία».

Ο όρος Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία (AAC) περιγράφει όλες τις μορφές επικοινωνίας, εκτός της ομιλίας, που χρησιμοποιούμε για να εμπλουτίσουμε τον εκφραστικό λόγο και να διευκολύνουμε την καθημερινή μας επικοινωνία. Στο τομέα της κλινικής πρακτικής η Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την ενίσχυση ή την αντικατάσταση της ομιλίας, (προσωρινά ή μόνιμα) ατόμων με σοβαρές εκφραστικές διαταραχές επικοινωνίας.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας είναι η διευρυμένη δημόσια επικοινωνία των επιστημόνων Λογοπεδικών ‐ Λογοθεραπευτών με το ευρύτερο κοινό, καθώς και των άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην ψυχική υγεία, για τις ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία και για τα δικαιώματά τους. Στην επιστήμη της λογοθεραπείας η πρόληψη ασκείται σε πολλά επίπεδα: στο πρώτο επίπεδο, πρόληψη αποτελεί η ενημέρωση του κοινού, αλλά και ατόμων που έχουν μια σημαντική θέση στην ανατροφή των παιδιών.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η πρόληψη σημαίνει τον έγκαιρο εντοπισμό των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας, τέλος σε ένα τρίτο επίπεδο, οι δυσκολίες που έχουν εντοπισθεί θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για να αποφευχθούν βλαβερές συνέπειες στο μέλλον.

Η σημαντικότητα της ημέρας αυτής είναι ότι μέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες αναδεικνύεται ο ρόλος του λογοπεδικού, η επιστημονική του κατάρτιση και η συμβολή του στην πρόληψη και παρέμβαση αυτών των διαταραχών.

Στα πλαίσια του εορτασμού για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας 2018, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 17 Μαρτίου στην Κερατέα & την Κυριακή 18 Μαρτίου στο Λαύριο, δωρεάν ανιχνεύσεις, κατόπιν ραντεβού, δυσκολιών επικοινωνίας, λόγου και μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Λαύριο: Βρεφονηπιακός Σταθμός Λαυρίου, Κυριακή 18/3 – Ώρες: 10:00
Κερατέα: Βρεφονηπιακός Σταθμός Κερατέας, Σάββατο 17/3 – Ώρες: 10:00

Για περισσότερες πληροφορίες: (Π.Σ.Λ.) τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 777 99 01