Δήμος Λαυρεωτικής: Ανακοίνωση – ενημέρωση για το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο

H Δημοτική Αρχή με την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου, έχοντας σαν πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία εξαρχής κοινωνικών δομών, εισηγήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής

με την υπ’ αριθμ. 158/ 2014 απόφασή του ψήφισε ομόφωνα την «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής διαχείρισης που θα εποπτεύει την λειτουργία του». Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ψήφισε ομόφωνα με την υπ’ αριθμ. 201/ 2014 απόφασή του τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής. Οι παραπάνω αποφάσεις είναι ανηρτημένες στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί αποκλειστικά με πόρους του Δήμου και με την συνδρομή των εργαζομένων του Δήμου Λαυρεωτικής. Διανέμει σταθερά κάθε μήνα στους ωφελούμενούς του βασικά είδη παντοπωλείου, οι οποίοι ενημερώνονται τηλεφωνικά για την ημέρα και ώρα διανομής και υπογράφουν στην ονομαστική λίστα των ωφελουμένων κάθε μήνα. Δεχόμαστε αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά τη διάρκεια όλου του έτους στις Δημοτικές Ενότητες Λαυρίου και Κερατέας στα Γραφεία Πρωτοκόλλου (τηλ. Επικοινωνίας 2292320176 – 2299320123). Για κάθε ενδιαφερόμενο δίνεται η αίτηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου αναφέρονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει.
Σύμφωνα με τον κανονισμό οι κύκλοι διανομής είναι εξαμηνιαίοι. Η έκθεση πεπραγμένων και ο διαχειριστικός απολογισμός κάθε κύκλου του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίνεται από την οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής. Επίσης τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου συνεδριάζουν κάθε εξάμηνο και 1) εγκρίνουν τα πεπραγμένα κάθε κύκλου 2) Εγκρίνουν τον πίνακα δικαιούχων του επόμενου.

Ακόμη, η διαχείριση γίνεται με βιβλία καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από προμήθειες του Δήμου, κατόπιν ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Επίσης τηρούνται βιβλία καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών τροφίμων είτε από αγορά είτε από δωρεές. Στο κοινωνικό παντοπωλείου του Δήμου Λαυρεωτικής τα είδη μοιράζονται δωρεάν και είναι δομή, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Δήμου και έχει διαφορετική λειτουργία από τα συγχρηματοδοτούμενα παντοπωλεία τυχόν άλλων Δήμων. Ο στόχος της λειτουργίας του παντοπωλείου είναι να διανέμει όλα τα τρόφιμα και να μην κρατά αποθέματα.

Πληροφοριακά αυτή την περίοδο σε όλο το δήμο εξυπηρετούμε 480 οικογένειες.

 

Αρέσει σε %d bloggers: