Θέσεις εργασίας στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Λαυρεωτικής προκηρύσσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν.Αττικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σας ενημερώνει πως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

 συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου μας [Σούνιο – Σούριζα -Θορικός].
Η διάρκεια της σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της θα είναι για επτά (7) μήνες.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι 7/4/2018 έως και 16/4/2018.

Ειδικότητα:                Αριθμός Ατόμων:

ΔΕ Φύλαξης-                                     5

Πληροφόρησης

Ημερησίων

Φυλάκων

Αρχαιοτήτων

ΥΕ Βοηθητικού                                  1

Προσωπικού

Καθαριότητας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά και την περιγραφή των θέσεων όπως  περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

pdfΣΟΧ 2_2018.pdf

Αρέσει σε %d bloggers: