Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
Lavriaki.gr
ΛαύριοΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Διαγωνισμός για την πρόσληψη πλοηγών και για το Λαύριο

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση 12 κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμό 2901.1/34736/2018/10-5-2018  Απόφαση – Προκήρυξη του υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων, ως ακολούθως:

-Δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις  Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

-Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

-Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 16/5/2018 μέχρι και 30/5/2018.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00- 14.00 στο τηλέφωνο 213-1371185.

Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 16 Ιουλίου.

Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (ΑΔΑ : 6ΞΗΥ4653ΠΩ-678) και   στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.yen.gr  (ενότητα: κατατάξεις – προσλήψεις).