Κατάλληλα τα νερά για κολύμβηση όσον αφορά σε πετρελαιοειδή σε Χάρακα και Λεγραινά

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Ενημέρωση για την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων του Σαρωνικού κόλπου μετά το ναυάγιο του Δ/Ξ Αγία Ζώνη ΙΙ – Κατάλληλα τα νερά για κολύμβηση όσον αφορά σε πετρελαιοειδή.

    Με το από 26/6/2018 έγγραφό του με αριθμό πρωτοκόλλου ΙΩ/6648 το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενημέρωσε την Περιφέρεια Αττικής ότι στα πλαίσια μελέτης των επιπτώσεων της διαρροής πετρελαίου από τη βύθιση του Δ/Ξ Αγία Ζώνη ΙΙ, πραγματοποιήθηκε στις 23/4/2018 και στις 20/6/2018 προληπτική παρακολούθηση, με δειγματοληψία θαλασσινού νερού, της ποιότητας των παράκτιων υδάτων του Σαρωνικού κόλπου. Στα δείγματα που συλλέχθηκαν, προσδιορίστηκαν οι ολικοί πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες με αέρια χρωματογραφία – ανιχνευτή ιοντισμού φλόγας, έπειτα από κατάλληλη προεργασία.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Για την αξιολόγηση των τιμών των ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες οριακές τιμές σύμφωνα με την Ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, λήφθηκαν υπόψη οι τιμές υποβάθρου.
Αυτές στην ανοιχτή θάλασσα κυμαίνονται μεταξύ 0.5 και 2 μg/L αλλά και στον εσωτερικό Σαρωνικό κόλπο, σύμφωνα με το αρχείο μετρήσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. την τελευταία δεκαετία, έχουν συχνά αναφερθεί τιμές μέχρι και 20 μg/L, οι οποίες και θεωρούνται φυσιολογικές.
Με βάση τα παραπάνω, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., «τα επίπεδα ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων στις ως άνω θέσεις δειγματοληψίας, κρίνονται ως φυσιολογικά σε κάθε περίπτωση».

Επισημαίνεται τέλος, ότι η επόμενη δειγματοληψία θαλασσίων υδάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου 2018.

Αρέσει σε %d bloggers: