Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Λαυρεωτικής

Προγραμματική Σύμβαση για την Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» του επιχειρησιακού προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»,

που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς υπέγραψε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα στο Δήμο μας, θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθά θεματικά πεδία:

  • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
  • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
  • Νέες τεχνολογίες
  • Γλώσσα και επικοινωνία
  • Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις
  • Πολιτισμός και τέχνη
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Προγράμματα τοπικής εμβέλειας

Τα προγράμματα θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ οι πολίτες του Δήμου Λαυρεωτικής και έχουν ως στόχο την υποστήριξη και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης τους. Σύντομα, θα ανακοινωθούν και οι δημοτικοί χώροι, στους οποίους θα υλοποιηθούν τα μαθήματα.

Το έργο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους .

Αρέσει σε %d bloggers: