Περιφέρεια Αττικής: Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Κερατέας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγκρίθηκαν με απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στη σημερινή (30/8) του συνεδρίαση τρία έργα για την Ανατολική Αττική με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρο Φιλίππου.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ) για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Κερατέας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.», συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Σκοπός του έργου είναι η πρόληψη της ρύπανσης των υπόγειων νερών, η εξυγίανση των ρεμάτων της περιοχής και του καθορισμένου ως αποδέκτη ρέματος Ελαιοχωρίου, καθώς επίσης η προστασία της δημόσιας υγείας και η αποφυγή οχλήσεων από τα λύματα. Το έργο θα εκτελεστεί στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κερατέας εντός του ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, θα δημοπρατηθεί από τη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης- Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)» και θα εκτελεστεί από την Τεχνική Υπηρεσία της.

Επιπλέον, λήφθηκε απόφαση για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του δημοσίου έργου: «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή». Πρόκειται για έργα διευθέτησης του ρέματος ΚΟΡΜΠΙ και συγκεκριμένα σε μήκος 2900μ. που αφορούν σε πέντε (5) συνολικά τμήματα. Η συνολική έκταση της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή των έργων διευθέτησης του ρέματος ΚΟΡΜΠΙ, μετά των παράπλευρων οδών, σε όλο το μήκος αυτού (περιοχή εντός και εκτός σχεδίου πόλεως) καταλαμβάνει επιφάνεια 60.209,06 τ.μ. Το σύνολο της ιδιωτικής έκτασης που κηρύσσεται προς απαλλοτρίωση ανέρχεται στα 14.647,83τμ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου, έχει προεκτιμώμενη δαπάνη 1.855.400,00€, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί με δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής.

Τέλος, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε και η κυκλοφοριακή μελέτη επί της Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο. 33) Κάλαμος – Αγ. Απόστολοι, του Δήμου Ωρωπού, στα πλαίσια της χορήγησης άδειας εκσκαφής της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ», για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-Α/Κ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ». Οι εργασίες θα γίνουν στην άκρη του οδοστρώματος της Επαρχιακής Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κάλαμο προς Αγ,Αποστόλους κατά μήκος τομή για  415 περίπου μέτρα με έναρξη την παραλιακή οδό Αγ.Αποστόλων  και κατόπιν στο ρεύμα από Αγ.Αποστόλους προς Κάλαμο κατά μήκος τομή για περίπου 810 περίπου μέτρα από την συμβολή με την οδό Πράσινου Λόφου έως την συμβολή με την οδό Πανοράματος. (σύνολο μήκους επέμβασης 1225 μέτρα). Επίσης θα κατασκευαστούν 4 φρεάτια στις συμβολές με τις οδούς Πράσινου Λόφου, Δελφών, Πανοράματος και Πεύκης.

Αρέσει σε %d bloggers: