Κέντρο Υγείας Λαυρίου: Προκήρυξη για συμβάσεις με οδοντοτεχνίτες

Με στόχο  την ενίσχυση  της οδοντιατρικής – στοματολογικής περίθαλψης των πολιτών  από τις δημόσιες υγειονομικές δομές, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4486/2017,  η Διοικήτριας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ κ Διαμαντοπούλου με την υπ’ αριθ. 40078/10-09-2018  κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σύναψης σύμβασης « Εκτέλεση Οδοντοτεχνικών Εργασιών » με ιδιώτες κάτοχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη και οδοντοτεχνικά εργαστήρια που πληρούν τις απαιτούμενες  από την κείμενη νομοθεσία  διενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται, έως τις 19/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14 : 00  όπως αποστείλουν στην υπηρεσία (Ισόγειο – Γραφείο πρωτοκόλλου, Ζαχάρωφ 3 , Αθήνα ΤΚ 11521) σε σφραγισμένο φάκελο αίτηση σύναψης σύμβασης.

Με την ανωτέρω προκήρυξη μια επιπλέον παροχή φροντίδας υγείας προστίθεται στις υγειονομικές υπηρεσίες της 1ης ΥΠΕ και κατ΄ επέκταση στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου.

Βλαχογιάννης Νίκος
Συντονιστής Διευθυντής

Αρέσει σε %d bloggers: