Ν.Π.Δ.Δ «Κέφαλος»: Πρόληψη τεσσάρων (4) ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019, στο ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στην Κερατέα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα:

↘️ 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
↘️ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
↘️ 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου αρ.37, Κερατέα, Τ.Κ.19001, υπόψιν κας Ε. Αγγελή (τηλ. επικοινωνίας: 22993-20217).

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_2_2018

docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

docΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ AΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ_2_2018

Αρέσει σε %d bloggers: