Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΛαύριοΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΥγεία-Κέντρα Υγείας

Κέντρο Υγείας: Αποδοχή Δωρεάς

Είναι άξιο μνείας η συμμετοχή απλών πολιτών της περιοχής της Λαυρεωτικής για επίλυση καθημερινών προβλημάτων που προκύπτουν και θέλουν άμεση λύση.

Ηλεκτρολόγοι, μαραγκοί, υδραυλικοί, άνθρωποι του μόχθου και της βιοπάλης δίνουν καθημερινά παρών στο κοινό σπίτι όλων μας που λέγεται Κέντρο Υγείας.

Τελευταία δωρίθηκε ένα φακόμετρο δηλ. ένα όργανο των οπτικών για τη μέτρηση των γυαλιών από την οπτικό κ Χρυσοχού.
Με το όργανο αυτό θα μπορεί η οφθαλμίατρος να κάνει καλύτερη την δουλειά της.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Λαυρίου, αποδέχεται τη δωρεά μιας συσκευής φακομέτρησης Shin Nippon για τις ανάγκες των ασθενών με οφθαλμολογικά προβλήματα και εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για την πολύ ευγενική σας προσφορά.