Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
"Ενότητα - Δημιουργία"ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ενότητα – Δημιουργία – Θέμα: Πυρασφάλεια Σχολικών μονάδων Δήμου Λαυρεωτικής

Στις 10-8-2018 συνεδρίασε η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής και αποφάσισε (Υπ’ αριθμ. 8 Πρακτικό συνεδρίασης, ΑΔΑ: ΩΝΕΨΟΞΥ4-ΡΩΗ), την ανάθεση σε εξωτερικό γραφείο Μηχανολόγου Μηχανικού της εκπόνησης μελετών πυρασφάλειας (η οποία είχε λήξει) για τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου και ακολούθως την εφαρμογή των μελετών, προκειμένου να χορηγηθούν από την Π.Υ. Λαυρίου, κατόπιν ελέγχου, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ήταν ομόφωνη από όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής, σύμφωνα με την νομοθεσία, λειτουργία των χώρων.

Μέχρι σήμερα, ούτε μελέτες έχουν ανατεθεί και φυσικά ούτε έχουν παραδοθεί και ως εκ τούτου ούτε έλεγχος έχει γίνει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου, με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Στην συγκεκριμένη Σχολική Επιτροπή, όπως και σε άλλα Νομικά Πρόσωπα, Πρόεδρος είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο οποίος με την διπλή του ιδιότητα, είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος της υλοποίησης των αποφάσεων και
φέρει ακέραια την ευθύνη σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα.

Η “ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” το επόμενο διάστημα, αφού πραγματοποιήσει την απαραίτητη διαβούλευση, όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί στην Ιδρυτική της Διακήρυξη, με την Σχολική Κοινότητα, θα παρουσιάσει τις θέσεις της για την Παιδεία και ειδικά για την λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας!!