Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΕΜΕΛΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Το νέο Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ.

Την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Παλαιού Μηχανουργείου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής, στην οποία έγινε ο απολογισμός των πεπραγμένων της και η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της, και ακολούθησε η εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Δ.Σ., που συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου 2018, έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος : Αναστάσιος Μ. Βλάδος
 • Αντιπρόεδρος : Αριστείδης Γ. Κανατούρης
 • Γεν. Γραμματέας : Κωνσταντίνος Γ. Μάνθος
 • Ειδ. Γραμματέας : Παρασκευάς Π. Χατζηπαρασκευάς
 • Ταμίας : Κυριακή Γλαντζή-Οικονόμου
 • Έφορος Ορυκτολογικού Μουσείου : Τηλέμαχος Γ. Κωλέτσης
 • Έφορος Ιστορικού Αρχείου : Γιώργος Ν. Δερμάτης
 • Έφορος Βιβλιοθήκης : Αθανασία Μαρκουλή-Μποντιώτη
 • Μέλος : Κυριάκος Σ. Σταυριανός

Στην ίδια συνεδρίαση, το Δ.Σ. αποφάσισε την συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών από μέλη της Ε.ΜΕ.Λ.

 • Επιτροπή Ορυκτολογικού Μουσείου : Μιχάλης Α. Βλάδος, Μιχάλης Γ. Φίτρος και Τριαντάφυλλος Γ. Γκίκας
 • Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου και Βιβλιοθήκης : Γιώργος Ν. Δερμάτης, Αθανασία Μαρκουλή-Μποντιώτη, Κων/νος Γ. Μάνθος και Κυριάκος Σ. Σταυριανός
 • Επιτροπή Μουσείου Κεραμεικής «ΑΚΕΛ-Πάνος Βαλσαμάκης» : Κων/νος Γ. Μάνθος, Κυριακή Γλαντζή-Οικονόμου και Αριστείδης Γ. Κανατούρης

Λαύριο, 18 Δεκεμβρίου 2018

Το Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ.