Δήμος Λαυρεωτικής: Πρόσκληση στρατεύσιμων

1. Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2001(κλάσεως 2022) και διαμένουν στο Δήμο Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής , υποχρεούνται να καταθέσουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο Ανατολικής Αττικής Δελτίο Απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 01 Απριλίου 2019.

2. Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες , είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

     Κατά την προσέλευσή τους , θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα , πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών :

  1. Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
  2. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
  3. γ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται και από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.
  4. δ. Σχετική ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

3. Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες (μηνιαία ή δίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση εκπρόθεσμής ή μη υποβολής αντίστοιχα).

Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Στρατολογικό Γραφείο Ανατολικής Αττικής (2131501720,2131501721,2131501723,2131501725,2131501727, 2131501730),στα κατά τόπους ΚΕΠ (22920-24850 Δ.Ε Λαυρεωτικής, 22990-69099 Δ.Ε Κερατέας) ή στο Δήμο Λαυρεωτικής και στην αρμόδια υπάλληλο Βικελή Νεκταρία(τηλέφωνο επικοινωνίας 22923-20122).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
Αρέσει σε %d bloggers: