Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΕΜΕΛΛαύριο

Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής: Σωστικές Παρεμβάσεις στον Φόρο Θορικού

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής με ικανοποίηση διαπιστώνει ότι, μετά την διεκπεραίωση χρονοβόρων υπηρεσιακών διαδικασιών, ξεκίνησαν οι εργασίες στερέωσης του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟ, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Σταθμού του Αττικού Σιδηροδρόμου, γνωστού ως «Φόρος» στον Θορικό Λαυρίου (ΦΕΚ 85/Β/1996).

Ήδη, από 13 Αυγούστου 2018, η Ε.ΜΕ.Λ. είχε απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρεια Αττικής, Δήμο Λαυρεωτικής και Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. – σχετ. έγγραφο 714/13-8-18) επισημαίνοντας την άμεση και επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων διάσωσης του καταρρέοντος κηρυγμένου μνημείου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής δια του Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτρου Φιλίππου ανταποκρίθηκε άμεσα (σχετ. έγγραφο οικ.162482/378/23-8-2018) διαβεβαιώνοντας την Ε.ΜΕ.Λ. αλλά και τους άλλους φορείς για την πρόθεση της να χρηματοδοτήσει το έργο αποκατάστασης του ιστορικού Σταθμού με την προϋπόθεση να συνταχθεί και κατατεθεί εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης.

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε., μετά από εισήγησή μας, εξέφρασε την πρόθεση να μας αναθέσει την μελέτη αποκατάστασης του κτίσματος (συνεδρίαση Δ.Σ. Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 16/2018), καθώς και την μελέτη αναγκαίας υποστύλωσης μετά την κατάρρευση της μισής στέγης. Ενώ εξελισσόταν η εργασία μας, αιφνιδίως κατέρρευσε τμήμα της όψεως του κτηρίου με αποτέλεσμα την ανάγκη λήψης μέτρων που προϋποθέτουν την εξασφάλιση έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού (Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής) και την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.).

Σε συνεργασία με μελετητές, εκπονήθηκε μελέτη σωστικών επεμβάσεων, την οποία υπέβαλε ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Πολιτισμού προς έγκριση (σχετ. έγγραφο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 2626/5-11-2018). Η εν λόγω Υπηρεσία, μετά και την προηγηθείσα  παρέμβασή μας ενέκρινε την μελέτη υποστύλωσης (σχετ. έγγραφο ΥΠΠΟΑ αρ. 10425/13-11-2018) και ζήτησε την μέριμνα των φερόμενων ιδιοκτητών (επί του παρόντος Ο.Λ.Λ. Α.Ε.) για την αποκατάσταση του μνημείου.  Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε.  άμεσα απευθύνθηκε στο αρμόδιο Τμήμα ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κατασκευών της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Μαρκοπούλου (σχετ. έγγραφο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 2886/4-12-2018). Το αίτημα μετά από αυτοψία εντεταλμένου υπαλλήλου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε.01/18/7073 Έκθεση Επικινδύνου, η οποία παρελήφθη από τον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. στις 24-12-2018.

Μετά την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. αποφάσισε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου υποστύλωσης (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 2-1-2019 σε συνδυασμό με την απόφαση 21/2018 εκτέλεσης σωστικών εργασιών του Δ.Σ. του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.), και μετά την έκδοση από την Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Μαρκοπούλου της πράξης έγκρισης εργασιών (αριθ. 12770/22-1-2019) του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ “ΦΟΡΟΣ”», είδαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση να ξεκινά το έργο.

Ευχαριστούμε, την Περιφέρεια Αν. Αττικής και το Δ.Σ. του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για την θετική ανταπόκρισή τους στο αίτημά μας και την καλή συνεργασία, καθώς και τον Δήμο Λαυρεωτικής για την εκφρασμένη επιθυμία να υποστηρίξει την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης, την οποία – μόλις ολοκληρωθεί – θα καταθέσουμε αρμοδίως προκειμένου να προχωρήσουμε στην τρίτη φάση του έργου αναστήλωσης και ανάδειξης του ιστορικού αυτού μνημείου.

Λαύριο, 7 Φεβρουαρίου 2019

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής