Ανακοίνωση του Δημοτικού Συνδυασμού “Ελεύθεροι Ανθρωπιστές Πατριώτες Λαυρεωτικής”

Ο Επικεφαλής του Δημοκρατικού Πατριωτικού Δημοτικού Συνδυασμού ΕΑΠΑΛ, Στέφανος Καλογήρου, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση.

Απέδωσε τα εύσημα και απεύθυνε αγωνιστικό, πατριωτικό χαιρετισμό στον λαό της ευρύτερης περιοχής της Κερατέας για την επέτειο της 8 και 9 Φλεβάρη.

Τόνισε ότι αυτός ο λαός παρέδωσε μαθήματα πατριωτισμού, τοπικής κοινωνικής συνοχής και σθεναρής, νικηφόρας αντίστασης ενάντια στην παραβίαση της τοπικής λαϊκής βούλησης που αποτελεί έμπνευση και παράδειγμα προς μίμηση τόσο για τον λαό της Λαυρεωτικής, όσο και για το σύνολο του Ελληνικού λαού.

Παρέπεμψε στην εφαρμογή και υποστήριξη ενός Δημοτικού συστήματος, για το οποίο οι ΕΑΠΑΛ και ίδιος προσωπικά δεσμεύονται, που θα έχει ως πυλώνα τις δύο συνεργητικές και αλληλοσυμπληρούμενες Πολιτικές Αρχές, Δημοψηφισματική Διακυβέρνηση (9/1/2019 & 27/1/2019) και Αυτάρκεια. Εξήγησε, ότι πρακτικά η κινητοποίηση για επίτευξη της πρώτης Πολιτικής Αρχής θα συνεργεί με και θα συμπληρώνει την κινητοποίηση για επίτευξη της δεύτερης και αντιστρόφως.

Με την ευκαιρία της επετείου της 8 και 9 Φλεβάρη και τον ισχυρό συμβολισμό που αυτή φέρει, ανακοίνωσε επιγραμματικά τις Ομάδες που θα συσταθούν άμεσα με την ανάληψη της Δημαρχίας από τους ΕΑΠΑΛ, ώστε να προαχθεί η κινητοποίηση για επίτευξη Δημοτικής Αυτάρκειας. Προσεχώς θα δημοσιοποιήσει λεπτομερή ανάλυση αυτών των Ομάδων, καθώς και το εύρος της αποστολής που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας.

Τέλος κάλεσε όλες και όλους που διακατέχονται από Δημοκρατικό Πατριωτικό φρόνημα να κινητοποιηθούν άμεσα, να συσπειρωθούν και να εμπλακούν ενεργά, έτσι ώστε με την ανάληψη της Δημαρχίας Λαυρεωτικής από τους ΕΑΠΑΛ να προαχθεί η κινητοποίηση για την επίτευξη Δημοψηφισματικής Διακυβέρνησης και Δημοτικής Αυτάρκειας.

Συντοπίτισσες και Συντοπίτες της Λαυρεωτικής,

Θέλω να αποδώσω τα εύσημα και να απευθύνω αγωνιστικό, πατριωτικό χαιρετισμό στον λαό της ευρύτερης περιοχής της Κερατέας για την επέτειο της 8 και 9 Φλεβάρη. Αυτός ο λαός παρέδωσε μαθήματα πατριωτισμού, τοπικής κοινωνικής συνοχής και σθεναρής, νικηφόρας αντίστασης ενάντια στην παραβίαση της λαϊκής βούλησης που αποτελεί έμπνευση και παράδειγμα προς μίμηση για όλες και όλους εμάς τόσο στη Λαυρεωτική, όσο και σε όλη την Ελλάδα.

Οι Βασικές Αξίες των ΕΑΠΑΛ, Ελευθερία – Ανθρωπισμός – Πατριωτισμός – Τοπική Κοινωνική Συνοχή (Ιδρυτική Διακήρυξη της 5/1/2019) είναι συνυφασμένες κ εμπεριέχουν τις έννοιες της πραγματικής τοπικής αυτοδιοίκησης, άμεσης δημοκρατίας, λαϊκής κυριαρχίας, και κοινωνικής συσπείρωσης που συνιστούν στην ουσία σε μεγάλο βαθμό μια επικαιροποιημένη εκδοχή του Δημοκρατικού Πατριωτισμού (βασισμένη κυρίως στην αρχική έννοια που του προσέδωσε, αλλά με γνώμονα την εποχή του βέβαια, ο Ρήγας Φεραίος).

Οι ΕΑΠΑΛ και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε να δώσουμε νόημα και να ολοκληρώσουμε αυτές τις έννοιες με την εφαρμογή και υποστήριξη ενός Δημοτικού συστήματος που θα έχει ως πυλώνα τις δύο συνεργητικές και αλληλοσυμπληρούμενες Πολιτικές Αρχές των ΕΑΠΑΛ, Δημοψηφισματική Διακυβέρνηση (9/1/2019 & 27/1/2019) και Αυτάρκεια.

Αυτός ο Δημοτικός πυλώνας θα είναι ημιτελής και ετοιμόρροπος εάν η πολιτική που θα ακολουθήσουμε και οι πρακτικές που θα εφαρμόσουμε, δεν στοχεύουν συγχρόνως τόσο στην κινητοποίηση για επίτευξη ουσιώδους, εύρυθμης, λειτουργικής και αποτελεσματικής στην πράξη Δημοψηφισματικής Διακυβέρνησης, τόσο και μέγιστης δυνατής πολυπαραγοντικής και πολυεπίπεδης Δημοτικής Αυτάρκειας. Πρακτικά δηλαδή η κινητοποίηση για επίτευξη της πρώτης Πολιτικής Αρχής συνεργεί με και συμπληρώνει την κινητοποίηση για επίτευξη της δεύτερης και αντιστρόφως.

Με την ευκαιρία της επετείου της 8 και 9 Φλεβάρη και τον συμβολισμό που αυτή φέρει, θα αναφέρω επιγραμματικά παρακάτω τις Ομάδες που θα ενεργοποιήσουμε για να προάγουμε σθεναρά την κινητοποίηση προς επίτευξη μέγιστης δυνατής πολυπαραγοντικής και πολυεπίπεδης Δημοτικής Αυτάρκειας.

Με την ανάληψη της Δημαρχίας οι ΕΑΠΑΛ και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε για την άμεση σύσταση και ενεργοποίηση αυτών των Ομάδων ως «αιχμή του δόρατος» για την αναβάθμιση Αυτάρκειας στη Λαυρεωτική. Αυτές οι «Ομάδες Δημοτικής Αυτάρκειας» θα έχουν επικεφαλής είτε τον Δήμαρχο, είτε τον Γενικό Γραμματέα, είτε αναλόγων ικανοτήτων/δυνατοτήτων και γνώσεων Δημοτικό Σύμβουλο που θα αναλάβει είτε χρέη Αντιδημάρχου, είτε Εντεταλμένου Συμβούλου. Θα στελεχωθούν με αναλόγων ικανοτήτων/δυνατοτήτων και γνώσεων Δημοτικούς Συμβούλους, υπαλλήλους του Δήμου και ενεργούς δημότες σε εθελοντική βάση.

Όλες και όλοι οι υποψήφιες/υποψήφιοι Δημοτικές/Δημοτικοί Σύμβουλοι των ΕΑΠΑΛ που θα ανακοινωθούν προσεχώς, θα προορίζονται να αναλάβουν αποσαφηνισμένη και συγκεκριμένη θέση και ευθύνη εντός αυτών τον Ομάδων που θα δηλωθεί επακριβώς ταυτόχρονα με την δήλωση της υποψηφιότητας τους.

1. Σύσταση Ομάδας Ανάπτυξης Ανθρώπων, Ολοκληρωμένης Δημοτικής Βελτίωσης & Δημοψηφισματικής Διακυβέρνησης (Επικεφαλής ο Δήμαρχος/ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου με ευθύνη επί των άτυπων Δημοψηφισμάτων)

2. Σύσταση Ομάδας Δημοτικής Ανάπτυξης Παραγωγής, Μεταποίησης, Εμπορίου & Υπηρεσιών (Επικεφαλής ο Δήμαρχος/Συμπεριλαμβάνεται η ΔΑΝΕΤΑΛ & Θέματα Οργανισμού Λιμένος)

3. Σύσταση Ομάδας Δημοτικών Διεκδικήσεων & Ολοκληρωμένης Νομικής Προστασίας Δημοτών (Επικεφαλής Αντιδήμαρχος (Νομικός))

4. Σύσταση Ομάδας Δημοτικών Οικονομικών, Χρηματοδότησης άνευ Δανεισμού & Εξωτραπεζικού Συστήματος Πληρωμών (Επικεφαλής ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου)

5. Σύσταση Ομάδας Δημοτικής Πολιτικής Προστασίας (Επικεφαλής Αντιδήμαρχος)

6. Σύσταση Ομάδας Δημοτικής Φύλαξης (Επικεφαλής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος (Στέλεχος ΕΕΔ/Δυνάμεων Ασφαλείας))

7. Σύσταση Ομάδας Αρτιότητας Υλικοτεχνικής Υποδομής & Δημοτικών Έργων (Επικεφαλής Αντιδήμαρχος (Μηχανικός)/Συμπεριλαμβάνεταιι η ΔΕΥΑΤΗΛ)

8. Σύσταση Ομάδας Ανθρωπιστικής Υποστήριξης, Δημογραφικής Πρόνοιας & Συστήματος Ανταλλαγής Προϊόντων και Υπηρεσιών (Επικεφαλής Αντιδήμαρχος)

9. Σύσταση Ομάδας Υγείας, Πρόληψης, Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης & Φαρμακευτικής Υποστήριξης (Επικεφαλής Αντιδήμαρχος (Ιατρός))

10. Σύσταση Ομάδας Αθλητισμού, Σωματικής Εκγύμνασης & Αθλοπαιδιών (Επικεφαλής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος)

11. Σύσταση Ομάδας Πολιτισμού & Τεχνών (Επικεφαλής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος)

Προσεχώς θα δημοσιοποιήσω λεπτομερή ανάλυση αυτών των Ομάδων Δημοτικής Αυτάρκειας, καθώς και το εύρος της αποστολής που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας.

Καλώ όλες και όλους που διακατέχονται από Δημοκρατικό Πατριωτικό φρόνημα να κινητοποιηθούμε άμεσα, να συσπειρωθούμε και να εμπλακούμε ενεργά, έτσι ώστε με την ανάληψη της Δημαρχίας Λαυρεωτικής από τους ΕΑΠΑΛ να προάγουμε σθεναρά την κινητοποίηση προς επίτευξη Δημοψηφιστικής Διακυβέρνησης και Δημοτικής Αυτάρκειας. Έχουμε χρέος να αποτινάξουμε από πάνω μας την απαξίωση, τον εξευτελισμό και την παραίτηση από τις Δημοτικές εκλογές που σκόπιμα και δόλια καλλιεργείται.

Απευθύνω σε όλες και όλους αγωνιστικούς, πατριωτικούς χαιρετισμούς.

Σούνιο, 9/2/2019

Ο Επικεφαλής των ΕΑΠΑΛ
Στέφανος Καλογήρου

Αρέσει σε %d bloggers: