Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση Δημοτικού Συνδυασμού ΕΑΠΑΛ (Ελεύθεροι Ανθρωπιστές Πατριώτες Λαυρεωτικής)

Ο Επικεφαλής του Δημοκρατικού Πατριωτικού Δημοτικού Συνδυασμού ΕΑΠΑΛ, Στέφανος Καλογήρου, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση σχετικά με την επερχόμενη απόπειρα κατάργησης της διοικητικής αυτοτέλειας 

και υφαρπαγής της οικονομικής αυτοδυναμίας των Δήμων από το δωσίλογο κοινοβουλευτικό πολιτικό σύστημα. Επίσης δεσμεύτηκε για το πώς οι ΕΑΠΑΛ και ο ίδιος προσωπικά, προτίθενται να αντιμετωπίσουν αυτήν την υπέρτατη απειλή. Σχολίασε τη σχετική στάση της ΚΕΔΕ, του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και των Δημοτικών Συνδυασμών, καθώς και τις πρόσφατες δημοσιοποιήσεις αυθαίρετων δεσμεύσεων-υποσχέσεων οικονομικού περιεχομένου των κάθε λογής πολιτικάντηδων που σκοπό έχουν την σκόπιμη παραπλάνηση προς υφαρπαγή της ψήφου των πολιτών.

Συντοπίτισσες και Συντοπίτες της Λαυρεωτικής και Συμπατριώτισσες κ Συμπατριώτες σε όλη την Ελλάδα,

θέλω να σας ενημερώσω, ότι η κυβέρνηση με προφανή προεκλογική σκοπιμότητα ανέβαλλε για τον Ιούνιο του 2019 την έναρξη εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 104/24-01-19) για την υφαρπαγή των ταμειακών διαθεσίμων (πλεονασματικών) των Δήμων και την μεταφορά τους σε ειδικό λογαριασμό, εκτός ελέγχου των Δήμων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς όμως να ξεκαθαρίσει ευθέως και σαφώς εάν οι δήμοι θα διατηρήσουν την οικονομική τους αυτοτέλεια.

Θέλω να εκφράσω την λύπη και τον αποτροπιασμό μου για το θλιβερό “κουκλοθέατρο” που παρακολουθήσαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στη σχετική συζήτηση. Ενώ η αναβολή για τον Ιούνιο είχε ήδη ανακοινωθεί, αλλά δεν είχε γίνει ακόμα ευρέως γνωστή, ο Δήμαρχος θέλησε να προσφέρει υπερ-υπηρεσία στην κυβέρνηση και προσπάθησε να πιάσει στον ύπνο το ΔΣ με ψηφοφορία προς έγκριση της μεταφοράς ταμειακών διαθεσίμων. Στο τέλος η θλιβερή συντριπτική πλειοψηφία των εκλεγμένων αιρετών, ενώ ακόμα αγνοούσε την αναβολή, πήρε απόφαση να επανασυνεδριάσει και να αποφασίσει σχετικά, αφού ενημερωθεί για την στάση της ΚΕΔΕ και των άλλων Δήμων. Δηλαδή για την θλιβερή συντριπτική πλειοψηφία τους ΔΣ μας, το αν θα προδώσουν τον τόπο τους και τους πολίτες που τους εξέλεξαν, είναι θέμα που εξαρτάται από το τι θα κάνουν η ΚΕΔΕ και οι άλλοι Δήμοι.

Θέλω να τονίσω, ότι η αναβεβλημένη για μετά τις εκλογές εφαρμογή της παραπάνω υπουργικής απόφασης δεν αποτελεί τη μοναδική απειλή για την διοικητική αυτοτέλεια και την οικονομική αυτοδυναμία των Δήμων. Όπως προβλέπεται στον «Κλεισθένη» που τίθεται άμεσα σε εφαρμογή με τις προσεχείς Δημοτικές εκλογές, το σύνολο των Δημοτικών ταμειακών διαθεσίμων θα πρέπει να περάσει σε ειδικό λογαριασμό που θα ελέγχεται απευθείας από την αντισυνταγματική και αποκλειστικά ελεγχόμενη από τους ξένους δανειστές/τοκογλύφους (δεν ελέγχεται από καμία Ελληνική Αρχή), δήθεν Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιτρέποντας στους Δήμους να διαχειρίζονται ποσά μόνο με ορίζοντα 15 ημερών!

Αυτή η διάταξη είναι θεσμοθετημένη και συμπεριλαμβάνεται και στον προϋπολογισμό του 2019. Ως γνωστόν η ΑΑΔΕ διοχετεύει απευθείας τα έσοδα από φόρους ανεξέλεγκτα, όπου οι δανειστές/τοκογλύφοι κρίνουν σκόπιμο.

Επίσης με προκλητική τροπολογία, η οποία ενσωματώθηκε (ως άρθρο 33 στο νόμο 4587/2018(Α’126) και αντικαθιστά το άρθρο 13 του νόμου 4406/2016), οι Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε ακόμα και εάν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους οικείους Δήμους, θα μπορούν να παίρνουν φορολογική ενημερότητα. Πρακτικά λοιπόν για τον Δήμο μας, ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου δεν θα εξαναγκάζεται πλέον να είναι εντάξει στις Δημοτικές οικονομικές του οφειλές και αυτό θα εξαρτάται από τις διαθέσεις της εκάστοτε διοίκησης.

«Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης, χορηγείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) στις Ανώνυμες Εταιρείες του Ν.2932/2001 (Α’145) ή του Ν.2688/1999 (Α’40), ανεξαρτήτως της μετοχικής σύνθεσής τους και παρά την ύπαρξη βεβαιωμένων σε βάρους τους ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν σε φόρους, τέλη ανταποδοτικά ή μη, εισφορές οποιασδήποτε κατηγορίας, φύσης ή περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων σε καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των κάθε είδους πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων, ασχέτως του νομοθετικού καθεστώτος υπό το οποίο καταλογίστηκαν και βεβαιώθηκαν τα ανωτέρω ποσά. Η ύπαρξη των παραπάνω οφειλών δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης χορήγησης του Α.Φ.Ε. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ».

Ακόμα μόνιμη απαίτηση των δανειστών/τοκογλύφων είναι και η μεταφορά του συνόλου της Δημοτικής περιουσίας στο επίσης αντισυνταγματικό και αποκλειστικά ελεγχόμενο από τους ξένους δανειστές / τοκογλύφους Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων (επίσης δεν ελέγχεται από καμία Ελληνική Αρχή) που επίσης προγραμματίζεται για μετά τις εκλογές, ώστε η εκμετάλλευση να περάσει στους δανειστές/τοκογλύφους (50% των εσόδων διοχετεύεται ανεξέλεγκτα και απευθείας στους δανειστές/τοκογλύφους και 50%, όπου αλλού αυτοί κρίνουν).

Οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια υπέφεραν μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 65% τουλάχιστον. Οι παραπάνω ισχύουσες διατάξεις, έρχονται ευθέως σε σύγκρουση με το άρθρο 102 του Συντάγματος, βάση του οποίου οι Δήμοι, ως φορείς διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, δικαιούνται και διατηρούν διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική αυτοδυναμία.

Η ΚΕΔΕ, με ομόφωνη απόφασή της στις 31 Ιανουαρίου, κατήγγειλε την αντισυνταγματικότητα αυτών των διατάξεων και προειδοποίησε ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την οριστική ακύρωσή τους, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καμιά κίνηση.

Οι ΕΑΠΑΛ και εγώ προσωπικά έχουμε δεσμευτεί, ότι όλες οι σημαντικές αποφάσεις στο Δήμο θα λαμβάνονται πρωτίστως και απευθείας από τους πολίτες με τη διεξαγωγή άτυπων Δημοψηφισμάτων (9/1/2019 & 27/1/2019) και ότι θα διοικήσουμε το Δήμο με βάση τη σύσταση 11 Ομάδων (10/2/2019) που θα στοχεύουν στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής πολυπαραγοντικής και πολυεπίπεδης Δημοτικής Αυτάρκειας που αναμφίβολα έχει ως βασικό υπόβαθρο την διατήρηση και προοδευτικά μεγιστοποίηση της διοικητικής αυτοτέλειας και οικονομικής αυτοδυναμίας του Δήμου.

Οι ΕΑΠΑΛ και εγώ προσωπικά με συνέπεια στις παραπάνω πολιτικές μας αρχές δεσμευόμαστε, ότι για να αντιμετωπίσουμε αυτή την υπέρτατη απειλή κατάργησης της διοικητικής αυτοτέλειας και υφαρπαγής της οικονομικής αυτοδυναμίας του Δήμου να προβούμε άμεσα με την ανάληψη της Δημαρχίας στις παρακάτω ενέργειες:

1. Διενέργεια σχετικού άτυπου Δημοψηφίσματος, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να αποφασίσουν απευθείας εάν αποδέχονται την παραχώρηση της οποιασδήποτε διοικητικής αυτοτέλειας και οικονομικής αυτοδυναμίας του Δήμου

2. Σύσταση Ομάδας Δημοτικών Διεκδικήσεων & Ολοκληρωμένης Νομικής Προστασίας Δημοτών που ανακοίνωσα από τις 10/2, η οποία, εφόσον οι πολίτες απορρίψουν την οποιαδήποτε σχετική παραχώρηση, θα αναλάβει να κάνει όλες τις δυνατές νομικές και νόμιμες κινήσεις ώστε αυτή να αποτραπεί.

Με ποια σκοπιμότητα άραγε οι Δημοτικές Αρχές και Συνδυασμοί γενικά και ειδικά στη Λαυρεωτική αποκρύπτουν τα παραπάνω πρωταρχικής σημασίας θέματα από τους πολίτες και δεν τους ενημερώνουν; Γιατί άραγε δεν έχουν αυτά τα θέματα, καθώς και το τι προτίθενται να κάνουν για την αντιμετώπισή τους, ως ακρογωνιαίο λίθο των πολιτικών αρχών, των θέσεων και του προγράμματός τους;

Πως τους επιτρέπουμε να δρουν ως τυπικοί πολιτικάντηδες καιροσκόποι που σκοπίμως αποκρύπτουν το πλιάτσικο που επιφυλάσσεται για τους Δήμους προς υφαρπαγή ψήφων; Πως ανεχόμαστε το πολιτικό θράσος να δημοσιοποιούν ακόμα και πληθώρα αυθαίρετων δεσμεύσεων-υποσχέσεων για ποσοτικοποιημένη – ποσοστοποιημένη μάλιστα, αύξηση παροχών, ενώ στην πραγματικότητα η ίδια η διοικητική αυτοτέλεια και η οικονομική αυτοδυναμία του Δήμου απειλούνται άμεσα με ήδη ψηφισμένες διατάξεις που θα επιχειρηθεί να επιβληθούν από το δωσίλογο κοινοβουλευτικό πολιτικό σύστημα αμέσως μετά τις εκλογές;

Οφείλουμε στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας και στην πατρίδα να μην παρασυρόμαστε από εθελόδουλους πολιτικάντηδες σε διατεταγμένη, πληρωμένη υπηρεσία για λογαριασμό του δωσίλογου κοινοβουλευτικού συστήματος που προπαγανδίζουν, ότι έχει επέλθει κανονικότητα και έξοδος από την κρίση, αποκρύπτοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, και που δίχως αξιακό υπόβαθρο, σαφείς πολιτικές αρχές, θέσεις και πρόγραμμα για τα κυρίαρχα σημαντικά προβλήματα προσπαθούν να μας δελεάσουν ως υποεργολαβίσκοι και ατζέντηδες με πληθώρα υποσχέσεων για βασικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις που η Δημοτική Αρχή οφείλει να κάνει κατά το ελάχιστο, για εφήμερα θέματα και τα απολύτως απαραίτητα, και αυτονόητα, καθώς και για τοπικά εργάκια και αυθαίρετες παροχές σε είδος, χρήμα και σε ρουσφέτια.

Καλώ όλες και όλους που διακατεχόμαστε από Δημοκρατικό Πατριωτικό φρόνημα να κινητοποιηθούμε άμεσα, να συσπειρωθούμε και να εμπλακούμε ενεργά, έτσι ώστε με την ανάληψη της Δημαρχίας Λαυρεωτικής από τους ΕΑΠΑΛ να προάγουμε σθεναρά την κινητοποίηση προς επίτευξη Δημοψηφιστικής Διακυβέρνησης και Δημοτικής Αυτάρκειας. Έχουμε χρέος να αποτινάξουμε από πάνω μας την απαξίωση, τον εξευτελισμό και την παραίτηση από τις Δημοτικές εκλογές που σκόπιμα και δόλια καλλιεργείται από το δωσίλογο πολιτικό σύστημα και τους εντεταλμένους του.

Απευθύνω σε όλες και όλους αγωνιστικούς, πατριωτικούς χαιρετισμούς.

Σούνιο, 24/2/2019

Ο Επικεφαλής των ΕΑΠΑΛ
Στέφανος Καλογήρου